กรมขนส่งฯ เปิดจุดบริการใบขับขี่ระหว่างประเทศแห่งใหม่ เสร็จภายใน 20 นาที

กรมขนส่งฯ เปิดจุดบริการใบขับขี่ระหว่างประเทศแห่งใหม่ เสร็จภายใน 20 นาที

กรมขนส่งฯ เปิดจุดบริการใบขับขี่ระหว่างประเทศแห่งใหม่ เสร็จภายใน 20 นาที

รูปข่าว : กรมขนส่งฯ เปิดจุดบริการใบขับขี่ระหว่างประเทศแห่งใหม่ เสร็จภายใน 20 นาที

กรมการขนส่งทางบก เปิดจุดให้บริการออกใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศแห่งใหม่ ลดระยะเวลาขั้นตอนการขอใบอนุญาต เพื่อรองรับความต้องการของผู้ที่จะขอใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ

วันนี้ (15 ก.พ.2560) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมการขนส่งทางบก ตั้งจุดให้บริการประชาชนแห่งใหม่ ซึ่งจะให้บริการเฉพาะการออกใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศเพียงอย่างเดียว ภายในอาคาร 4 บริเวณชั้น 1 กรมการขนส่งทางบก จตุจักร เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกมากขึ้น

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า สำหรับผู้ที่ต้องการขอรับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ จะต้องมีใบอนุญาตเพื่อการขับรถที่ถูกต้อง โดยลักษณะใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ จะเป็นสมุดพก ทำจากกระดาษแข็งสีขาว มีขนาดใหญ่กว่าหนังสือเดินทางเล็กน้อย มีคำแปลหลายภาษาพร้อมแสดงภาพถ่ายผู้ที่ได้รับใบอนุญาต

สำหรับการขอรับใบอนุญาตจะต้องเตรียมหลักฐาน คือ สำเนาพาสปอร์ตที่มีรูปถ่ายพร้อมฉบับจริง บัตรประชาชนพร้อมสำเนาใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลหรือตลอดชีพพร้อมสำเนา รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 รูป ซึ่งการขอแต่ละครั้งมีอัตราค่าธรรมเนียม 505 บาท และมีอายุการใช้งาน 1ปี โดยแต่ละคนใช้เวลาดำเนินการคนละไม่เกิน 20 นาที

“ การขอในอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ มีมากขึ้นทุกปี ปีที่ผ่านมา กรมขนส่งออกใบอนุญาตอินเตอร์เกือบ 40,000 คน คาดว่าปี 2560 จะมากกว่า 40,000 คน” นายสนิท กล่าว

ส่วนผลการศึกษารถโดยสารขนาดเล็กจำนวน 20 ที่นั่ง ที่ให้ผู้ประกอบการรถตู้โดยสารหมวด 2 เส้นทางกรุงเทพฯ-ต่างจังหวัด ปรับเปลี่ยนมาเป็นรถโดยสารขนาดเล็ก โดยมีรถล๊อตแรกจำนวน 50 คัน ในเดือนกรกฎาคมนี้ ขณะนี้ได้ส่งผลการศึกษาให้กับกระทรวงคมนาคมเสร็จแล้ว

หลังจากนี้ กระทรวงคมนาคมจะพิจารณาประกาศก่อนมีผลบังคับใช้ ซึ่งรูปแบบของตัวรถจะต้องเป็นรถโดยสารขนาดเล็กจำนวน 20 ที่นั่ง ต้องมีช่องทางเดินระหว่างกลาง และมีประตูฉุกเฉิน ด้านข้างและด้านบนตามมาตรฐาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและมีอุปกรณ์ส่วนควบตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

กลับขึ้นด้านบน