จ.สมุทรสงคราม ประกาศห้ามจับปลากระเบนราหู -ป้องกันสูญพันธุ์

จ.สมุทรสงคราม ประกาศห้ามจับปลากระเบนราหู -ป้องกันสูญพันธุ์

จ.สมุทรสงคราม ประกาศห้ามจับปลากระเบนราหู -ป้องกันสูญพันธุ์

รูปข่าว : จ.สมุทรสงคราม ประกาศห้ามจับปลากระเบนราหู -ป้องกันสูญพันธุ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม มีคำสั่งประกาศห้ามทำการประมงปลากระเบนเจ้าพระยา หรือ กระเบนราหู เพื่อป้องกันสูญพันธุ์ หลังจากที่ก่อนหน้าที่ต้องเผชิญสารพิษเจือปนในแม่น้ำแม่กลองตายเป็นจำนวนมาก

นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเน้นย้ำเรื่องห้ามทำการประมง ปลากระเบนเจ้าพระยา หรือ ปลากระเบนราหู ในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อคุ้มครองและป้องกันไม่ให้ปลากระเบนราหูสูญพันธ์ไปจากแม่น้ำแม่กลอง ซึ่งเป็นแห่งเดียวที่ยังมีปลากระเบนอาศัยอยู่อย่างสมบูรณ์ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดได้ว่าแม่น้ำแม่กลองยังสะอาด

จ.สมุทรสงคราม ประกาศห้ามจับปลากระเบน ในท้องที่ จ.สมุทรสงครามโดยเด็ดขาด ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2553 ยกเว้นการทำการประมงเพื่อประโยชน์ทางวิชาการ และได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมประมง หากบุคคลใดฝ่าฝืน ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 10,000 – 100,000 บาท หรือปรับ 5 เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ทำการประมง นอกจากนี้ผู้ที่ฝ่าฝืน ยังมีข้อกฏหมายตามมาอีกหลายข้อ ทั้งนี้เพื่อต้องการให้ผู้ที่กระทำ หันกลับมาช่วยกันอนุรักษ์สัตว์น้ำประเภทนี้ไว้ ให้ลูกหลานในอนาคต

กลับขึ้นด้านบน