18 เอกชนลุ้นผลสอบสัญญาเช่าที่ส.ป.ก.สร้างกังหันลม

18 เอกชนลุ้นผลสอบสัญญาเช่าที่ส.ป.ก.สร้างกังหันลม

18 เอกชนลุ้นผลสอบสัญญาเช่าที่ส.ป.ก.สร้างกังหันลม

รูปข่าว : 18 เอกชนลุ้นผลสอบสัญญาเช่าที่ส.ป.ก.สร้างกังหันลม

วันนี้ รู้ผลสรุปผลการตรวจสอบสัญญาเช่าของเอกชน 18 รายกับส.ป.ก. ที่เช่าพื้นที่ทำกิจการกังหันลม หลังศาลปกครองสูงสุดพิพากษาให้เพิกถอนมติ ส.ป.ก.จังหวัดชัยภูมิ กรณีอนุมัติให้บริษัท เทพสถิตวินด์ฟาร์ม

 วันนี้( 15ก.พ.2560)ผู้สื่อข่าวรายงาน บริษัทเอกชนที่ดำเนินกิจการกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า ในอ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ในเขตปฏิรูปที่ดิน ยังคงดำเนินการตามปกติ ขณะที่เกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรพื้นที่ทำกิน จากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือ ส.ป.ก. ก็สามารถเข้าไปเพาะปลูกในบริเวณโดยรอบได้


โดยนายเสน่ห์ เอกกลาง เกษตรกร ต.วังตะแบก ตัวแทนเกษตรกรซึ่งครอบครองสิทธิ์ในพื้นที่
ส.ป.ก. อำเภอเทพสถิต ระบุว่า ได้รับการติดต่อจากบริษัทเอกชน เพื่อขอเช่าพื้นที่ตั้งกังหันลมเมื่อ 6 ปีก่อน ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 2 ปี แล้วเสร็จเมื่อปีที่ผ่านมา โดยตัวเองและญาติ ได้รับเงินค่าเช่ากว่า 300,000 บาทในปีนี้


ด้าน น.ส.จิราทิตย์ โรจน์อุ่นวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ ระบุว่า วันนี้ คณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน จะประชุมสรุปผลการตรวจสอบสัญญาเช่าของเอกชน 18 ราย ที่ดำเนินกิจการกังหันลม ในจังหวัดชัยภูมิและนครราชสีมา

ก่อนหน้านี้ ต้นเดือนก.พ. ศาลปกครองสูงสุด พิพากษาให้เพิกถอนมติ ส.ป.ก.จังหวัดชัยภูมิ กรณีอนุมัติให้บริษัทเทพสถิตวินด์ฟาร์มเช่าพื้นที่ เนื่องจากไม่เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินพ.ศ.2541 ว่าด้วยกิจการที่เป็นการบริการหรือเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของเกษตรกรในด้านเศรษฐกิจและสังคม ในเขตดำเนินการปฏิรูปที่ดิน แต่ระหว่างนี้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินกิจการได้ตามปกติ เนื่่องจากยังไม่มีการเพิกถอนสัญญา

สำหรับจังหวัดชัยภูมิมีเอกชนจาก 10 บริษัท ขออนุญาตดำเนินกิจการกังกันลมผลิตกระแสไฟฟ้า ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ รวม 13 แห่ง เนื้อที่กว่า 400 ไร่ ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ 3 บริษัทส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดำเนินการ แต่จากคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ทำให้ขณะนี้ มีผู้ประกอบบางส่วนตัดสินใจชะลอการดำเนินการก่อสร้างออกไป เพื่อรอความชัดเจนจากสำนักงานปฏิรูปที่ดิน

 

กลับขึ้นด้านบน