“พลังงาน” แบไต๋หนุนโรงไฟฟ้าถ่านหิน ชี้มาตรฐานคุมมลพิษไทยดีที่สุดในอาเซียน

“พลังงาน” แบไต๋หนุนโรงไฟฟ้าถ่านหิน ชี้มาตรฐานคุมมลพิษไทยดีที่สุดในอาเซียน

“พลังงาน” แบไต๋หนุนโรงไฟฟ้าถ่านหิน ชี้มาตรฐานคุมมลพิษไทยดีที่สุดในอาเซียน

รูปข่าว : “พลังงาน” แบไต๋หนุนโรงไฟฟ้าถ่านหิน ชี้มาตรฐานคุมมลพิษไทยดีที่สุดในอาเซียน

กระทรวงพลังงาน ชี้ผลศึกษามาตรฐานควบคุมมลพิษโรงไฟฟ้าถ่านหินเทียบหลายประเทศ พบไทยมีมาตรฐานดีสุดในอาเซียน พร้อมถก สกอ.-สภาหอการค้า ยังต้องพึ่งพาถ่านหิน เพราะราคาไม่ผันผวน

วันนี้ (16 ก.พ.2560 ) ดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงาน หารือร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(สอท.) และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ถึงประเด็นการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน โดยเฉพาะกรณีการสร้างโรงไฟฟ้าเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด ในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งเอกชนทั้ง 2 แห่ง เห็นร่วมกันถึงความจำเป็นในการสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ที่มีการเติบโตของการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นทุกปี โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม ซึ่งถือเป็นธุรกิจที่เป็นเศรษฐกิจหลักสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในภาคใต้

ทั้งนี้ ทางเลือกเชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้นั้น กระทรวงพลังงานและกฟผ. ได้ให้คำมั่นแก่ สอท. และสภาหอการค้า ถึงทางออกในการใช้เชื้อเพลิงเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด ว่ายังเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสูงสุดในภาวะการณ์ปัจจุบัน

เนื่องจากมีราคาที่ไม่ผันผวน และยังมีราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงจากก๊าซธรรมชาติเหลว ซึ่งจะช่วยเสริมให้ภาคธุรกิจสามารถลดต้นทุนจากค่าช่วยสร้างสมดุลของการกระจายเชื้อเพลิงเพื่อสร้างความมั่นคงพลังงานในระยะยาว ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า หรือแผน พีดีพี ที่ต้องเพิ่มทางเลือกเชื้อเพลิงจากก๊าซธรรมชาติที่มีการพึ่งพาสูงถึงร้อยละ 70


ด้าน ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และโฆษกกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ในการประชุมของสถาบันวิจัยทางเศรษฐกิจเพื่ออาเซียนและเอเชียตะวันออก หรืออีอาร์ไอเอ ได้นำเสนอผลการศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานการดูแลสิ่งแวดล้อมของประเทศในแถบอาเซียน เรื่องของประสิทธิภาพของข้อกำหนดการกำกับการปล่อยมลพิษของโรงไฟฟ้าถ่านหินที่มีอยู่ในอาเซียน


ทั้งนี้ กระทรวงพลังงาน โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ได้ร่วมมือกับ 2 หน่วยงานคือ อีอาร์ไอเอ และไออีอีเจ ของประเทศ ศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานการจัดการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของประเทศในอาเซียน โดยศึกษาได้เปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว 4 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย เยอรมนี สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และในประเทศอาเซียน+6 ในการควบคุมมลภาวะที่เกิดจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน โดยศึกษาในประเทศหลัก 8 ประเทศ ประกอบด้วย กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม ญี่ปุ่น และ อินเดีย

ผลประเมินโรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศไทย โดยเฉพาะที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ อยู่ในระดับดีมากถึงดีมาก เนื่องจากที่ผ่านมา มีการปรับปรุงมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง แต่ในด้านกระบวนการตรวจสอบ ประเทศไทยปรับปรุงให้ดีกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันได้

กลับขึ้นด้านบน