6 องค์กรจี้รัฐปล่อยตัวแกนนำค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ ชี้ละเมิดสิทธิ

6 องค์กรจี้รัฐปล่อยตัวแกนนำค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ ชี้ละเมิดสิทธิ

6 องค์กรจี้รัฐปล่อยตัวแกนนำค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ ชี้ละเมิดสิทธิ

รูปข่าว : 6 องค์กรจี้รัฐปล่อยตัวแกนนำค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ ชี้ละเมิดสิทธิ

6 องค์กรแถลงการณ์จี้ปล่อยตัวแกนนำค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ ชี้ใช้อำนาจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและอยู่เหนืออำนาจของตุลาการ เพราะศาลแพ่งนัดไต่สวน 20 ก.พ.นี้ อีกทั้งละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่ให้ผู้ชุมนุมเข้าห้องน้ำและไม่ให้ส่งอาหาร

วันนี้ (18 ก.พ.2560) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน และศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น แถลงการณ์เรื่อง ขอให้เคารพเสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะและปล่อยตัวแกนนำค้านโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ โดยไม่มีเงื่อนไข โดยระบุว่า การใช้เสรีภาพในการชุมนุม เพื่อคัดค้านโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ เป็นการใช้เสรีภาพชุมนุมตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 ที่กำหนดว่า “การชุมนุมในที่สาธารณะ เพื่อเรียกร้อง สนับสนุน คัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยแสดงออกต่อประชาชนทั่วไป” อีกทั้งผู้จัดการชุมนุมได้แจ้งการชุมนุมต่อเจ้าหน้าที่แล้ว แต่เจ้าหน้าที่อ้างว่าเป็นการชุมนุมผิดเงื่อนไข จึงไปร้องต่อศาลแพ่งให้วินิจฉัยว่าให้เลิกการชุมนุม และศาลแพ่งมีหมายนัดให้มีการไต่สวนผู้จัดการชุมนุม ในวันที่ 20 ก.พ.2560 เวลา 09.00 น.

ในระหว่างที่รอการไต่สวนของศาลแพ่งนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจห้ามผู้ชุมนุมไม่ให้ใช้ห้องน้ำและไม่ให้ส่งอาหารให้ผู้เข้าร่วมชุมนุมรับประทาน อันเป็นการละเมิดสิทธิความเป็นมนุษย์ขั้นพื้นฐานอย่างรุนแรง อีกทั้งเจ้าหน้าที่ได้จับกุมแกนนำ 2 คน โดยไม่แจ้งสถานที่ควบคุมตัว ไม่แจ้งญาติ หรือทนายความให้ทราบในระหว่างการสอบสวน อันเป็นการขัดกับหลักสิทธิเสรีภาพตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง โดยไม่รอการไต่สวนของศาลแพ่งที่จะมีขึ้นในวันที่ 20 ก.พ.2560 ถือเป็นการใช้อำนาจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและอยู่เหนืออำนาจของตุลาการ อันขัดต่อหลักนิติธรรมอย่างรุนแรง

ทั้งนี้ ขอเรียกร้องให้ปล่อยตัวแกนนำคัดค้านโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ 3 คน คือ นายประสิทธิชัย หนูนวล นายอัครเดช ฉากจินดา และ ม.ล.รุ่งคุณ กิตติยากร โดยไม่มีเงื่อนไขทันที และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ชุมนุมและคุ้มครองการชุมนุมสาธารณะ เพื่อให้สถาบันตุลาการได้ดำเนินการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ผู้ชุมนุมต่อไป

 

กลับขึ้นด้านบน