กสม.ขอบคุณรัฐบาลทบทวน EHIA โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่

กสม.ขอบคุณรัฐบาลทบทวน EHIA โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่

กสม.ขอบคุณรัฐบาลทบทวน EHIA โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่

รูปข่าว : กสม.ขอบคุณรัฐบาลทบทวน EHIA โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่

กสม.ขอบคุณรัฐบาลพิจารณาทบทวนการทำ EHIA โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ ขอเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล

เรื่อง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ(กสม.) ขอขอบคุณรัฐบาลที่พิจารณาทบทวนการทำ EHIA โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่


ตามที่ได้มีการปล่อยตัวแกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมคัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ และรัฐบาลกรุณาที่จะทบทวนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ นั้น

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ(กสม.)ขอขอบคุณรัฐบาลและทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการทำให้สถานการณ์ที่กำลังตึงเครียดและอาจนำไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ร้ายแรงมากยิ่งขึ้นคลี่คลายลง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตทุกฝ่ายจะดำเนินการด้วยการคำนึงถึงการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของกันและกัน อันเป็นการเคารพต่อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และสิทธิที่จะกำหนดทิศทางการพัฒนาสังคมและหรือชุมชนของตนเอง เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งในลักษณะดังกล่าวอีก


คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
19 กุมภาพันธ์ 2560

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน