สตช.ขีดเส้น "บริษัท - รปภ." ลงทะเบียนภายใน 26 ก.พ. ฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำ-ปรับ

สตช.ขีดเส้น "บริษัท - รปภ." ลงทะเบียนภายใน 26 ก.พ. ฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำ-ปรับ

สตช.ขีดเส้น "บริษัท - รปภ." ลงทะเบียนภายใน 26 ก.พ. ฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำ-ปรับ

รูปข่าว : สตช.ขีดเส้น "บริษัท - รปภ." ลงทะเบียนภายใน 26 ก.พ. ฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำ-ปรับ

สตช.ขีดเส้น บริษัท รักษาความปลอดภัย และ รปภ. ลงทะเบียนผู้ประกอบอาชีพรักษาความปลอดภัยภายใน 26 ก.พ.นี้ ฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำ-ปรับ

วันนี้ (20 ก.พ.2560) พล.ต.อ.สุวิระ ทรงเมตตา ที่ปรึกษา สบ.10 ชี้แจงความเข้าใจให้กับผู้บังคับการตำรวจภูธรทั้ง 76 จังหวัด และเจ้าหน้าที่ตำรวจประมาณ 400 นาย ตาม พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 ตาม คำสั่ง คสช.ที่ 67/2559 ลงวันที่ 10 พ.ย. 2559 หากผู้ที่ประสงค์จะประกอบอาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัย และผู้ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยต่อไปนี้ให้ยื่นความประสงค์ขอรับใบอนุญาตต่อนายทะเบียนจังหวัด ณ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดในแต่ละพื้นที่ภายในวันที่ 26 ก.พ. 2560 นี้

หากไม่ลงทะเบียนในช่วงเวลาดังกล่าว มีโทษดังนี้ ผู้ใดทำหน้าที่เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุก ไม่เกิน 3 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ผู้ใดประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุก ไม่เกิน 1 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ เมื่อบริษัทธุรกิจรักษาความปลอดภัยแจ้งลงทะเบียนแล้ว ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะจัดเก็บข้อมูลเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของแต่ละบริษัท หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องเข้าอบรม ที่ศูนย์ฝึกตำรวจทั่วประเทศ โดยจะฝึกอบรมเกี่ยวกับ กฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวกับความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน และอื่นๆ รวมภาคทฤษฎีและปฏิบัติก็ 40 ชม.เมื่อเสร็จสิ้นการอบรม กองบังคับการตำรวจภูธรจะเป็นผู้ออกใบอนุญาตให้สามารถประกอบอาชีพเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้ รวมถึงสามารถใช้ในการสมัครงานเป็นเจ้าหน้าที่ รปภ. นอกจากนี้ยังถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงาน อีกด้วย

กลับขึ้นด้านบน