สปท.ย้ำต้องมีปลัดกระทรวงนั่งสภาวิชาชีพสื่อ

สปท.ย้ำต้องมีปลัดกระทรวงนั่งสภาวิชาชีพสื่อ

สปท.ย้ำต้องมีปลัดกระทรวงนั่งสภาวิชาชีพสื่อ

รูปข่าว : สปท.ย้ำต้องมีปลัดกระทรวงนั่งสภาวิชาชีพสื่อ

กมธ.ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน แถลงความคืบหน้าโครงสร้างสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ ว่าเบื้องต้นหารือในหลายรูปแบบ แต่จำเป็นต้องมีปลัดกระทรวงอยู่ด้วย รอความชัดเจนประชุมวิป สปท.ในวันที่ 2 มี.ค.นี้

พล.อ.คณิต สุวรรณเนตร ประธานคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) กล่าวถึงความคืบหน้าการปรับปรุงร่าง พ.ร.บ.การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน ว่า ที่ประชุมยังไม่ได้ข้อสรุปโครงสร้างสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ เนื่องจากยังมีความเห็นไม่ตรงกัน แต่ยืนยันว่าจะมีจำนวน 13 คน และกำลังพิจารณาในหลายรูปแบบ ทั้งการกำหนดให้มีตัวแทนสื่อมวลชน 5 คน ปลัดกระทรวง 4 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ หรือภาคประชาสังคม 4 คน รวมถึงข้อเสนอให้มาจากสื่อมวลชน 6 คน ปลัดกระทรวง 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ หรือภาคประชาสังคม 5 คน และรูปแบบที่มาจากสื่อมวลชน 7 คน ปลัดกระทรวง 2 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือภาคประชาสังคม 4 คน รวมทั้งรูปแบบที่ให้มาจากสื่อมวลชน 5 คน องค์กรอิสระ 4 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ หรือภาคประชาสังคม 4 คน และการกำหนดให้มีปลัดกระทรวง 4 คน ตามร่างเดิม

พล.อ.คณิต กล่าวเพิ่มเติมว่า กมธ.มองว่ายังจำเป็นต้องมีสัดส่วนจากภาคราชการ แต่เพื่อตัดข้อกังวลเรื่องการแทรกแซงจากรัฐบาลปกติ อาจเขียนไว้ในบทเฉพาะกาลว่า ภายหลังจากมีการเลือกตั้งที่เป็นรัฐบาลปกติแล้ว ให้ปลัดทั้ง 4 กระทรวงพ้นจากสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ โดย กมธ.จะหาข้อสรุปอีกครั้ง ก่อนจะเสนอต่อที่ประชุมวิป สปท.ในวันที่ 2 มี.ค.นี้

 

กลับขึ้นด้านบน