เลขาฯ สมเด็จพระสังฆราช มีบัญชาให้ พศ. หารือแก้ปัญหาวัดพระธรรมกาย

เลขาฯ สมเด็จพระสังฆราช มีบัญชาให้ พศ. หารือแก้ปัญหาวัดพระธรรมกาย

เลขาฯ สมเด็จพระสังฆราช มีบัญชาให้ พศ. หารือแก้ปัญหาวัดพระธรรมกาย

รูปข่าว : เลขาฯ สมเด็จพระสังฆราช มีบัญชาให้ พศ. หารือแก้ปัญหาวัดพระธรรมกาย

เป็นครั้งแรกหลังการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ที่มีบัญชาจากเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช มอบหมายให้สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ดำเนินการแก้ปัญหาความวุ่นวายที่เกิดขึ้นที่วัดพระธรรมกาย แต่จะไม่เปิดเผยกำหนดการประชุมหารือของคณะกรรมการแก้ปัญหาต่อสื่อมวลชน

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคมเป็นครั้งแรกวานนี้ (20 ก.พ.2560) และได้แต่งตั้งพระพรหมมุนี เป็นเลขานุการในสมเด็จพระสังฆราช

นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดเผยว่าได้รับบัญชาจากเลขานุการในสมเด็จพระสังฆราช ให้แก้ไขปัญหาหลังเกิดเหตุวุ่นวายที่วัดพระธรรมกาย จึงนัดหมายคณะกรรมการเพื่อร่วมแก้ปัญหา ประกอบด้วยสมเด็จพระพุทธชินวง เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เจ้าคณะภาคที่ 1 รองเจ้าคณะภาคที่ 1 และเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ประชุมร่วมกับกระทรวงยุติธรรม โดยจะมีตัวแทนของมหาเถรสมาคมร่วมสังเกตการณ์ ให้ทราบผลการประชุมเร็วที่สุด แต่จะไม่เปิดเผยวันและสถานที่ประชุมให้สื่อมวลชนทราบ

นายพนม กล่าวว่า พระเทพรัตนสุธี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ได้ทำหนังสือต่อดีเอสไอ ให้พระสงฆ์และสามเณรของวัดพระธรรมกาย 564 รูป เข้าสอบบาลีสนามหลวง ระหว่างวันที่ 21- 23 กุมภาพันธ์ ซึ่งดีเอสไอพร้อมให้ความร่วมมือ

 

กลับขึ้นด้านบน