สทศ.พบเด็ก ป.6 สอบอัตนัยภาษาไทยโอเน็ตปีแรก “เขียนคำผิด-ผิดความหมาย”

สทศ.พบเด็ก ป.6 สอบอัตนัยภาษาไทยโอเน็ตปีแรก “เขียนคำผิด-ผิดความหมาย”

สทศ.พบเด็ก ป.6 สอบอัตนัยภาษาไทยโอเน็ตปีแรก “เขียนคำผิด-ผิดความหมาย”

รูปข่าว : สทศ.พบเด็ก ป.6 สอบอัตนัยภาษาไทยโอเน็ตปีแรก “เขียนคำผิด-ผิดความหมาย”

การจัดทดสอบข้อเขียนวิชาภาษาไทยครั้งแรก ในข้อสอบการศึกษาระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 พบว่าเด็กไทยเขียนคำไทยผิดความหมายจำนวนมาก หน่วยงานที่จัดสอบเตรียมเสนอให้ สพฐ.แก้ไขหลักสูตร

นายสัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ หรือ สทศ. เปิดเผยว่า จากการจัดทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559

ปรากฏว่าผลการตรวจข้อสอบภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เบื้องต้น พบว่า นักเรียนเขียนและใช้คำผิดความหมายจำนวนมาก เช่น คำว่า แทรก เขียนผิดเป็น แซก ,นะคะ เขียนผิดเป็น นะค่ะ ,ซื่อสัตย์ เขียนผิดเป็น ซื่อสัตว์

 

ผลที่ออกมาทำให้ สทศ. ขอให้กรรมการที่ตรวจกระดาษคำตอบรวบรวมคำที่เด็กมักเขียนผิด หรือใช้ผิดความหมาย ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อนำไปพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน และสร้างสำนึกให้แก่เด็กในการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง

กลับขึ้นด้านบน