รมว.ยุติธรรม ส่งหนังสือประสาน อสส.ขอหลักฐานโรลส์รอยซ์จากอังกฤษ-สหรัฐฯ

รมว.ยุติธรรม ส่งหนังสือประสาน อสส.ขอหลักฐานโรลส์รอยซ์จากอังกฤษ-สหรัฐฯ

รมว.ยุติธรรม ส่งหนังสือประสาน อสส.ขอหลักฐานโรลส์รอยซ์จากอังกฤษ-สหรัฐฯ

รูปข่าว : รมว.ยุติธรรม ส่งหนังสือประสาน อสส.ขอหลักฐานโรลส์รอยซ์จากอังกฤษ-สหรัฐฯ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมลงนามหนังสือส่งถึงอัยการสูงสุด เพื่อขอให้ใช้อำนาจตามกฎหมายความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา ขอเอกสารหลักฐานกรณีสินบนโรลส์รอยซ์จากผู้ประสานกลางของอังกฤษและสหรัฐอเมริกาแล้ว โดยหวังให้กระบวนการตรวจสอบรวดเร็วยิ่งขึ้น

วันนี้ (26 ก.พ.2560) นายประยงค์ ปรียาจิตต์ ในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการประสานขอข้อมูลกรณีสินบนโรลส์รอยซ์ว่า ขณะนี้ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธาน ศอตช.ได้ลงนามในหนังสือส่งไปยังอัยการสูงสุด เพื่อประสานไปยังผู้ประสานกลางของอังกฤษและสหรัฐอเมริกา เพื่อขอข้อมูลหลักฐานนำมาประกอบกับข้อมูลที่ได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยแล้ว

ก่อนหน้านี้ ที่ประชุม ศอตช.เห็นควรเพิ่มมาตรการตรวจสอบให้รวดเร็วและมีความชัดเจนเพื่อหาผู้กระทำผิด โดยให้อัยการสูงสุดประสานขอข้อมูลตามกฎหมายความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญาปี 2535 ไปพร้อมๆ กับการตรวจสอบข้อมูลของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งนอกจากจะทำให้การขอข้อมูลรวดเร็วยิ่งขึ้นแล้ว ยังถือเป็นข้อมูลทางการที่จะใช้ดำเนินคดีตามกฎหมายได้ทันที

ขณะที่ล่าสุด นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.ระบุว่า เนื่องจากคดีทุจริตที่เกี่ยวกับบริษัทข้ามชาติเป็นที่สนใจของสังคม เพื่อให้การดำเนินคดีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ป.ป.ช.จึงมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานและเร่งรัดการดำเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ โดยมีประธานกรรมการ ป.ป.ช.เป็นประธาน และมีหัวหน้าส่วนราชการทั้งจากกระทรวงยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด, ปปง., ป.ป.ท. และ สตง. ร่วมเป็นกรรมการ เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกัน

กลับขึ้นด้านบน