ปลัด กห.นำ ผบ.เหล่าทัพเข้าถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20

ปลัด กห.นำ ผบ.เหล่าทัพเข้าถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20

ปลัด กห.นำ ผบ.เหล่าทัพเข้าถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20

รูปข่าว : ปลัด กห.นำ ผบ.เหล่าทัพเข้าถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20

ปลัดกระทรวงกลาโหม นำผู้บัญชาการเหล่าทัพเข้าถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 โดยโอกาสนี้สมเด็จพระสังฆราช ได้ประทานพระโอวาทในเรื่องหลักความสามัคคี และการใช้เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา

วันนี้ (27 ก.พ.2560) ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมสภากลาโหม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล ปลัดกระทรวงกลาโหม นำสมาชิกสภากลาโหม เช่น ผู้บัญชาการเหล่าทัพ พร้อมคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ เข้าถวายสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาน สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เพื่อความเป็นสิริมงคล ในโอกาสที่พระองค์ได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

 

 

 

โอกาสนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาน สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ประทานพระโอวาทกับคณะตอนหนึ่งว่า หลักความสามัคคีของหมู่เหล่าเป็นเรื่องที่ต่างต้องกระทำร่วมกันเพื่อนำมาซึ่งความสำเร็จ นับเนื่องจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงมีพระราชประสงค์ให้ใช้ความสามัคคีพัฒนาประเทศ ซึ่งหากไม่มีความสามัคคี ประเทศชาติก็คงไม่เจริญมาถึงทุกวันนี้ จึงขอให้เหล่าข้าราชการกองทัพ รักษาธรรมภาษิตนี้ไว้ เพื่อความเจริญของชาติบ้านเมือง นอกจากนี้ ต้องยึดในเรื่องการมีเมตตา กรุณา มุทิตาและอุเบกขา เมื่อมีเมตตา กรุณาไปแล้ว หากยังไม่สำนึก ก็ต้องใช้อุเบกขา

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน