"ขยะสมุย"คืบหน้า เกิด 4 ต้นแบบลดขยะต้นทาง

"ขยะสมุย"คืบหน้า เกิด 4 ต้นแบบลดขยะต้นทาง

"ขยะสมุย"คืบหน้า เกิด 4 ต้นแบบลดขยะต้นทาง

รูปข่าว : "ขยะสมุย"คืบหน้า เกิด 4 ต้นแบบลดขยะต้นทาง

โครงการสมุยสะอาดปี 2 คืบ เกิดผลงาน 4 พื้นที่ต้นแบบลดขยะสำเร็จ นำร่องชุมชน-โรงเรียน ตั้งเป้าขยายเครือข่ายโรงแรม ลดขยะเปียกเป็นศูนย์

วันนี้ (27 ก.พ.60) ไทยพีบีเอส จัดประชุมติดตามความคืบหน้าโครงสมุยสะอาด เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมลดปัญหาขยะ พบมีความคืบหน้า สามารถมีพื้นที่ต้นแบบ 4 แห่ง 

พื้นที่แรกคือกลุ่มหมู่บ้านปลายแหลมหาดเชิงมน มีการรวมตัวระหว่างโรงแรมจาก 3-4 โรง แรมในการแยกขยะเปียกนำมาทำผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น ปุ๋ยชีวภาพ น้ำหมักอีเอ็ม และกำลังมีแนวทางจะนำไปทำก๊าซชีวภาพ จนปัจจุบันขยายเครือข่ายความร่วมมือได้ถึง 18 โรงแรมแล้ว บางโรงแรมไร้ขยะเปียกทิ้งออกภายนอก ตั้งเป้าจะขยายองค์ความรู้ไปสู่ชุมชนรอบข้าง

พื้นที่ที่ 2 บริเวณหาดละไม มีโรงแรมเป็นศูนย์การเรียนรู้จัดการขยะเป็นศูนย์ โดยมีโรงแรม โรงเรียนและชุมชนในสมุยเข้าไปศึกษาดูงานจำนวนมาก และเกิดการนำกลับไปทำในโรงแรมต่างๆ กลุ่มหาดละไมตั้งเป้าจะขยายเครือข่ายโรงแรมจัดการขยะให้ได้ 20-30 แห่งในปี 2560

พื้นที่ที่ 3 บริเวณชุมชนหาดบ่อผุด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชุมและร้านอาหาร เป็นต้นแบบการจัดการขยะเชิงพื้นที่แบบแลกเปลี่ยนกัน เช่น ชุมชนมีพื้นที่สามารถทำปุ๋ยหมักได้ ขณะที่ร้านอาหารต้องการส่งขยะเปียกให้เพื่อทำปุ๋ย และชุมชนส่งขยะขายต่อให้โรงแรม เป็นต้น

อีกส่วนหนึ่งคือ บริเวณถนนคนเดิน ซึ่งภาคประชาชนนำแนวคิดแยกขยะ 7 อย่างมาใช้ ในถนนคนเดิน จนคณะกรรมการจัดการถนนคนเดิน จะนำไปขยายผลใช้ในถนนคนเดินสายอื่นๆและตั้งเป้าขยายแนวคิดเข้าไปในโรงเรียนด้วย

ขณะที่ทุกภาคส่วนตั้งเป้าหมายร่วมกันของโครงการ #สมุยสะอาด ในการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการขยายผลและการเรียนรู้

โครงการสมุยสะอาด เกิดจากความขัดแย้งการจัดการขยะบนเกาะสมุยที่มีความเห็นแตกต่างกัน โดยไทยพีบีเอสได้เริ่มต้นขับเคลื่อนเพื่อหาทางออกจากความขัดแย้งและลดปัญหาขยะตั้งแต่ตุลาคม 2559 วางเป้าหมายที่การจัดการขยะใหม่ที่เข้าสู่กองขยะก่อน โดยเน้นที่การลดขยะเปียกเป็นหลัก

กลับขึ้นด้านบน