สผ.แจ้ง กฟผ.ยกเลิก "EIA-EHIA" โรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ ตามคำสั่ง นายกฯ

สผ.แจ้ง กฟผ.ยกเลิก "EIA-EHIA" โรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ ตามคำสั่ง นายกฯ

สผ.แจ้ง กฟผ.ยกเลิก "EIA-EHIA" โรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ ตามคำสั่ง นายกฯ

รูปข่าว : สผ.แจ้ง กฟผ.ยกเลิก "EIA-EHIA" โรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ ตามคำสั่ง นายกฯ

สผ.ส่งหนังสือด่วนที่สุด แจ้ง กฟผ.ยกเลิกการศึกษาจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่แล้ว โรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (27ก.พ.2560) นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการ รักษาราชการแทน เลขาธิการสำนัก งานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)ส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กรณีให้ทำตามข้อสั่งการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ยกเลิก และศึกษาจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ โดยเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยมีเนื้อหาดังนี้

27 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

เรียน ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

       ตามที่ นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (รายงาน EHIA) โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยให้ไปศึกษาและทำความเข้าใจใหม่ พร้อมกับทำ EIA ใหม่ โดยเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

        สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีดังกล่าวด้วย

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ

นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการ

รักษาราชการแทน เลขาธิการสำนัก งานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

 

 

 

แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน