เทศบาลนครเกาะสมุย ประกาศหนุนวิธีลดขยะของภาคประชาชน

เทศบาลนครเกาะสมุย ประกาศหนุนวิธีลดขยะของภาคประชาชน

เทศบาลนครเกาะสมุย ประกาศหนุนวิธีลดขยะของภาคประชาชน

รูปข่าว : เทศบาลนครเกาะสมุย ประกาศหนุนวิธีลดขยะของภาคประชาชน

เทศบาลนครเกาะสมุย ประกาศจัดคนเข้าร่วมเป็นเครือข่ายจัดการขยะแต่ละพื้นที่ รับเป็นศูนย์ประสานข้อมูลกลาง วางเป้าขยายการลดขยะตามแนวคิดภาคประชาชน

วันนี้ (28 ก.พ.2560) ไทยพีบีเอสประชุมร่วมกับเทศบาลนครเกาะสมุย เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการสมุยสะอาด หลังจากเกิด 4 ต้นแบบที่เกิดการจัดการขยะในแต่ละพื้นที่ด้วยตนเอง เทศบาลเห็นแนวทางดังกล่าวจึงประกาศจัดกำลังคนและงบประมาณเข้าสนับสนุน 4 โมเดล เพื่อให้เกิดการขยายตัวและจัดทำฐานข้อมูล เพื่อเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ขยายฐานการลดขยะต่อไป

"เรื่องนี้จะใช้งบประมาณเท่าไหร่ไม่มีปัญหา เพราะมันน้อยกว่าค่ากำจัดขยะแน่ๆ อยู่แล้ว ให้จัดคนมาจากแต่ละกองงานที่เกี่ยวข้องและต้องมุ่งมั่นจริงจัง ต้องทำให้ 4 พื้นที่นี้ ขยายตัวไปทั่วเกาะให้ได้" นายรามเนตร ใจกว้าง นายกเทศมนตรีเทศบาลครเกาะสมุย กล่าว

 

นอกจากนี้ เทศบาลนครเกาะสมุยเสนอให้มีการจัดรูปแบบจัดการขยะแบบเครือข่าย โดยเทศบาลนครเกาะสมุยรับเป็นฝ่ายเลขา ทำหน้าที่รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลทั้งเพื่อการขยายเครือข่าย และเพื่อการประเมินผลใช้ในการพัฒนาวิธีการ และเทศบาลจะยังทำหน้าที่สนับสนุนในส่วนที่พื้นที่ต่างๆ ที่ต้องการสิ่งสนับสนุนเพิ่มเติม เช่น การประสานซาเล้ง การขนส่งขยะเปียกไปยังจุดผลิตปุ๋ยชีวภาพ เป็นต้น

ทั้งนี้ ไทยพีบีเอสและเครือข่ายจัดการขยะเกาะสมุย จะวางแนวทางจัดกิจกรรมรณรงค์ขยายผลต่อไป

โครงการสมุยสะอาด เกิดจากความขัดแย้งการจัดการขยะบนเกาะสมุย ที่มีความเห็นแตกต่างกัน โดยไทยพีบีเอสได้เริ่มต้นขับเคลื่อนเพื่อหาทางออกจากความขัดแย้งและลดปัญหาขยะตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 วางเป้าหมายที่การจัดการขยะใหม่ ที่เข้าสู่กองขยะ โดยเน้นที่การลดขยะเปียกเป็นหลัก ผลจากการขับเคลื่อนโครงการ ทำให้คู่ขัดแย้งยินดีวางประเด็นขัดแย้งการจัดการขยะเก่าไว้ก่อน และหันมาร่วมมือกันลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใหม่

กลับขึ้นด้านบน