คลังเพิ่มเงื่อนไขลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย รอบใหม่

คลังเพิ่มเงื่อนไขลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย รอบใหม่

คลังเพิ่มเงื่อนไขลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย รอบใหม่

รูปข่าว : คลังเพิ่มเงื่อนไขลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย รอบใหม่

ก.คลัง เตรียมเปิดลงทะเบียนคนจนรอบใหม่ ในช่วงวันที่ 3 เม.ย. - 15 พ.ค.นี้ กำหนดคุณสมบัติ 5 ข้อ เพิ่มจุดลงทะเบียน สำนักงานคลังจังหวัดและสำนักงานเขต

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ระบุว่า การลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย รอบใหม่ที่จะเริ่มในระหว่างวันที่ 3 เม.ย. -15 พ.ค.2560 คาดว่าจะมีผู้มาลงทะเบียนประมาณ 10 ล้านราย จากครั้งที่ผ่านมาลงทะเบียน 8.3 ล้านคน โดยผู้ที่ลงทะเบียนรอบที่ผ่านต้องมาลงทะเบียนใหม่ และในครั้งนี้มีเงื่อนไขที่ชัดเจนขึ้น โดยต้องมีสัญชาติไทย , อายุ 18 ปี ขึ้นไป ว่างงานหรือมีรายได้ปี 59 ไม่เกิน 1 เเสนบาท ไม่มีสินทรัพย์ทางการเงิน คือเงินฝาก สลากออมทรัพย์ พันธบัตร ตราสารหนี้ ต้องไม่เกิน 1 แสนบาท

 

 

ต้องไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายหรือถ้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ดังกล่าว ที่ดินเกษตรต้องไม่เกิน 10 ไร่ ที่ดินอื่นต้องไม่เกิน 1 ไร่ และต้องมีบ้านไม่เกิน 25 ตารางวา หรือห้องชุดไม่เกิน 35 ตารางเมตร ซึ่งกระทรวงการคลังประสานไปยังกระทรวงมหาดไทยในการขอเครื่องนำมาตรวจสอบทรัพย์สินดังกล่าวแล้ว คาดว่าการตรวจสอบทั้งในเรื่องที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ การตรวจสอบรายได้จากกรมสรรพากร จะแล้วเสร็จไม่เกิน 1 เดือน โดย สคค. บอกว่าสวัสดิการที่จะได้รอบใหม่ไม่ใช่การเเจกเงิน

 

นายพรชัย กล่าวว่า มีการเพิ่มจุดลงทะเบียน นอกจากสาขาของ 3 แบงก์รัฐ คือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทยแล้วยังสามารถลงทะเบียน สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด (สังกัดกรมบัญชีกลาง) และสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครทุกเขต โดย สามารถรับแบบฟอร์มลงทะเบียนได้ที่หน่วยรับลงทะเบียนหรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง www.mof.go.th ในครั้งที่ผ่านมา มีการจ่ายเงินให้ผู้ลงทะเบียนประมาณ 17,469 ล้านบาท มีผู้ได้รับเงินไป 7.5 ล้านราย จากผู้ลงทะเบียน 8.3 ล้านราย

 

กลับขึ้นด้านบน