เรียกร้องสำรวจผลกระทบโรงไฟฟ้าถ่านหินอย่างรอบด้าน

เรียกร้องสำรวจผลกระทบโรงไฟฟ้าถ่านหินอย่างรอบด้าน

เรียกร้องสำรวจผลกระทบโรงไฟฟ้าถ่านหินอย่างรอบด้าน

รูปข่าว : เรียกร้องสำรวจผลกระทบโรงไฟฟ้าถ่านหินอย่างรอบด้าน

โรงไฟฟ้าถ่านหิน จ.กระบี่ ต้องชะลอหลังนายกรัฐมนตรี มีคำสั่งให้ทุกฝ่ายทบทวนผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยให้ทำการศึกษา การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ใหม่ ซึ่งหลังจากนี้ก็ต้องดูว่า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

นายพงศ์ยุทธ์ ตาวัน หนึ่งในชาวประมงพื้นบ้านหมู่บ้านแหลมหิน เผยว่า ทำอาชีพนี้ตั้งแต่เรียนอยู่ชั้น ป. 5 โดยทะเลที่นี่อุดมสมบูรณ์ ท่าเทียบเรือที่จะใช้ขนถ่ายถ่านหินของโรงไฟฟ้ากระบี่ เคยมีแผนจะก่อสร้างใกล้กับท่าเทียบเรือแห่งนี้ ห่างประมาณ 200เมตร ซึ่งปัจจุบันใช้ขนส่งน้ำมันเตา

ผลกระทบจากเรือขนน้ำมันเตา ตอกย้ำให้ชาวบ้านกังวลหากจะมีการขนส่งถ่านหินเพิ่ม แม้ว่าตอนนี้การเดินหน้าของโครงการต้องชะลอ หลังกระบวนการการทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรืออีไอเอมีปัญหา

ชาวบ้านสะท้อนว่าพวกเขาไม่มีส่วนร่วมและเห็นว่าหากมีการศึกษาผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมครบถ้วน จะพบว่าพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ งานวิจัยมหาลัยวิทยาลัยมหาสารคาม ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณนี้ พบว่า มีความหลากหลายทางชีวภาพที่อุมสมบูรณ์ชาวประมงพื้นบ้านทั้งในและนอกพื้นที่ เช่น จ.ตรัง จ.สตูล จ.นครศรีธรรมราช ใช้ทำมาหากินโดยเฉพาะช่วงมรสุม ที่นี่จึงเป็นแหล่งรายได้ทางเศรษฐกิจ

 

กลับขึ้นด้านบน