กองทัพภาค 1 ประชุมเตรียมเปิดเวทีปรองดอง

กองทัพภาค 1 ประชุมเตรียมเปิดเวทีปรองดอง

กองทัพภาค 1 ประชุมเตรียมเปิดเวทีปรองดอง

รูปข่าว : กองทัพภาค 1 ประชุมเตรียมเปิดเวทีปรองดอง

วันนี้ (3 มี.ค.) กองทัพภาคที่ 1 จัดประชุมเตรียมการเปิดรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ก่อนเปิดเวทีให้กลุ่มต่างๆ เสนอความเห็น และรวบรวมข้อมูลส่งให้คณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็น

วันนี้ (3 มี.ค.) พล.ท.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ แม่ทัพภาคที่ 1 เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็น เพื่อสร้างความปรองดอง ตามที่หัวหน้า คสช.ออกคำสั่งเรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง

โดยมีผู้บังคับบัญชาของหน่วยในกองทัพภาคที่ 1 กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองทัพภาคที่ 1 ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงในพื้นที่กองทัพภาคที่ 1 เข้าร่วมประชุมเพื่อเป็นการชี้แจงและหารือขับเคลื่อนกระบวนการสร้างความสามัคคีปรองดองในพื้นที่และรวบรวมความคิดเห็น ข้อเสนอสร้างความปรองดองจากกลุ่มต่างๆ เช่น แกนนำชุมชน นักวิชาการ ในพื้นที่รับผิดชอบกองทัพภาคที่ 1 เพื่อสรุปให้คณะอนุกรรมการรับฟังความเห็นสร้างความสามัคคีปรองดอง ที่มีพลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน ซี่งวัตถุประสงค์การรับฟังความคิดเห็น ในระดับพื้นที่จะเป็นไปในแนวทางเดียวกับอนุกรรมการฯ

ระหว่างการเป็นประธานสถาปนาหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก (นปอ.) ครบรอบ 25 ปี พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก ได้เน้นย้ำ ภารกิจของ นปอ. ซึ่งตั้งอยู่ในจุดศูนย์กลางประเทศ ในการสนับสนุนภารกิจ คสช.ดูแลความสงบเรียบร้อย และความเป็นอยู่ประชาชน เพื่อนำไปสู่การเลือกตั้ง พร้อมทั้งขอให้ช่วยสร้างความเข้าใจ การรับรู้แนวทางสร้างปรองดอง เพราะเป็นพื้นฐานสำคัญของการปฏิรูปประเทศ

 

 

กลับขึ้นด้านบน