คมนาคม แจง ไม่เคยแต่งตั้ง “ผู้ช่วย รมช.คมนาคม” มีคนแอบอ้างทำเอกสารปลอม

คมนาคม แจง ไม่เคยแต่งตั้ง “ผู้ช่วย รมช.คมนาคม” มีคนแอบอ้างทำเอกสารปลอม

คมนาคม แจง ไม่เคยแต่งตั้ง “ผู้ช่วย รมช.คมนาคม” มีคนแอบอ้างทำเอกสารปลอม

รูปข่าว : คมนาคม แจง ไม่เคยแต่งตั้ง “ผู้ช่วย รมช.คมนาคม” มีคนแอบอ้างทำเอกสารปลอม

กระทรวงคมนาคมชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีมีผู้แอบอ้างเป็นข้าราชการการเมืองในตำแหน่ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

วันนี้ ( 4มี.ค.2560) นายจิรุตม์ วิศาลจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ในฐานะโฆษกกระทรวง คมนาคม ชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีผู้แอบอ้างเป็นข้าราชการการเมือง ในตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ว่า ตามที่มีเอกสาร ระบุชื่อ นายอภิชาด คำดี เป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และได้ดำเนินการปลอมแปลงเอกสารการแต่งตั้งประธานคณะทำงาน คณะทำงาน เลขานุการ ที่ปรึกษา เป็นจำนวนหลายคณะนั้น

กระทรวงคมนาคมขอชี้แจ้งข้อเท็จจริงว่า กระทรวงคมนาคมไม่เคยมีคำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมแต่อย่างใด และเอกสารการแต่งตั้งคณะทำงาน ทั้งหมดดังกล่าว เป็นเอกสารเท็จ และเป็นการปลอมแปลงเอกสารของทางราขการ แอบอ้างให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย ซึ่งกระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคล หรือคณะบุคคลดังกล่าว

กระทรวงคมนาคมขอแจ้งให้สาธารณชนทราบ เพื่อป้องกันการกระทำอันถูกหลอกลวง หาประโยชน์จากบุคคล กลุ่มบุคคล และคณะดังกล่าวต่อไป

 

 

กลับขึ้นด้านบน