"ศุภชัย" ชี้ต่างชาติมองไทยดีขึ้น เชื่อรัฐบาล-คสช.เดินมาถูกทาง

"ศุภชัย" ชี้ต่างชาติมองไทยดีขึ้น เชื่อรัฐบาล-คสช.เดินมาถูกทาง

"ศุภชัย" ชี้ต่างชาติมองไทยดีขึ้น เชื่อรัฐบาล-คสช.เดินมาถูกทาง

รูปข่าว : "ศุภชัย" ชี้ต่างชาติมองไทยดีขึ้น เชื่อรัฐบาล-คสช.เดินมาถูกทาง

อดีตเลขาธิการอังค์ถัด สนับสนุนรัฐบาลเดินหน้ายุทธศาสตร์ชาติ ขับเคลื่อนประเทศระยะยาว ชี้ต่างชาติมองไทยดีขึ้น

นายศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตเลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา หรือ อังก์ถัด (UNCTAD) เปิดเผยภายหลังเข้าหารือกับนายกรัฐมนตรี ร่วมกับที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ว่า รัฐบาล-คสช.เดินมาถูกทางแล้ว โดยเฉพาะการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นกรอบการขับเคลื่อนประเทศ

อดีตเลขาธิการอังค์ถัด ระบุว่า ดัชนีชี้วัดหลายตัวของประเทศไทยในเวทีนานาชาติ ทั้งเรื่องธรรมาภิบาล และนวัตกรรมอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้น รวมถึงสื่อต่างประเทศมองภาพประเทศไทยเป็นบวกมากขึ้น

 

กลับขึ้นด้านบน