กรธ.เล็งห้ามองค์กรอิสระเปิดหลักสูตรสร้างคอนเนคชั่น

กรธ.เล็งห้ามองค์กรอิสระเปิดหลักสูตรสร้างคอนเนคชั่น

กรธ.เล็งห้ามองค์กรอิสระเปิดหลักสูตรสร้างคอนเนคชั่น

รูปข่าว : กรธ.เล็งห้ามองค์กรอิสระเปิดหลักสูตรสร้างคอนเนคชั่น

ประธาน กรธ.เผยเตรียมบัญญัติในร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยองค์กรอิสระ ห้ามไม่ให้เปิดอบรมหลักสูตรพิเศษ เพื่อสร้างสายสัมพันธ์ หรือคอนเนคชั่น ระหว่างบุคคลภายในองค์กรและบุคคลภายนอก โดยมอบอำนาจให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นฝ่ายตรวจสอบการใช้งบประมาณ

วันนี้ (8 มี.ค.2560) นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวถึงการจัดทำพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.ว่าด้วยองค์กรอิสระ) ว่า จะบัญญัติห้ามไม่ให้เปิดหลักสูตรพิเศษ เพื่อสร้างคอนเนคชั่นระหว่างบุคคลในองค์กรและบุคคลภายนอก ขณะนี้ในร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดไว้เป็นข้อห้ามแล้ว ส่วนองค์กรอิสระอื่นๆ ยังอยู่ระหว่างพิจารณาว่าจะเขียนไว้ในร่างกฎหมายลูกของทุกองค์กรหรือไม่ เพราะเห็นว่าเรื่องดังกล่าวไม่ใช่หน้าที่ขององค์กรอิสระ ยกเว้นเป็นการจัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของตน

ประธาน กรธ.ระบุด้วยว่า พร้อมรับข้อเสนอประกอบการพิจารณา แต่กรณีของ กกต.ที่ไปดูงานด้านการเลือกตั้ง หรือการปราบปรามการทุจริต หากเป็นการเดินทางไปยังประเทศที่ไม่มีการทุจริต เห็นว่า จะไม่ได้ประโยชน์ ส่วนการตรวจสอบการใช้งบประมาณนั้นได้กำหนดให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบ ยึดหลักการคือประสิทธิภาพของการใช้เงิน ผลสัมฤทธิ์ และประหยัด

กลับขึ้นด้านบน