ภาคประชาชนค้านโครงการแลนด์บริดจ์เชื่อมอ่าวไทย-อันดามัน

ภาคประชาชนค้านโครงการแลนด์บริดจ์เชื่อมอ่าวไทย-อันดามัน

ภาคประชาชนค้านโครงการแลนด์บริดจ์เชื่อมอ่าวไทย-อันดามัน

รูปข่าว : ภาคประชาชนค้านโครงการแลนด์บริดจ์เชื่อมอ่าวไทย-อันดามัน

ภาคประชาชน เดินระยะทางกว่า 101 กม. จาก อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ไปยัง จ.สตูล เพื่อคัดค้านเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการสะพานเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงทะเลอันดามัน และอ่าวไทย หรือ แลนด์บริดจ์ หวั่นกระทบสิ่งแวดล้อม

ความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติที่เคยถูกทำลายจากการระเบิดหินที่เขาคูหา อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ในอดีต เป็นหนึ่งในความสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ ที่สมาคมพิทักษ์สิทธิชุมชนเขาคูหา และเครือข่ายประชาชนต้องการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้จนเป็นที่มาของการจัดกิจกรรม "เดินด้วยรักจากภูผาถึงทะเล" ซึ่งจะเดิน 101 กิโลเมตรจากเขาคูหา จ.สงขลา ไปยังท่าเรือปากบารา จ.สตูล

ในเส้นทางที่จะมีการก่อสร้างโครงการสะพานเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงทะเลอันดามันและอ่าวไทย หรือ แลนด์บริดจ์ สงขลา-สตูล เพื่อให้ประชาชน 2 ฝั่งถนนที่โครงการขนาดใหญ่ผ่าน ได้รับรู้ข้อมูล และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับชุมชน โดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ทั้งการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึก 2 ฝั่งทะเล คลังน้ำมัน ท่อส่งน้ำมัน ท่อส่งก๊าซ โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา และสายส่งไฟฟ้าแรงสูงที่จะผ่านป่าอนุรักษ์ผาดำ

นอกจากนี้ยังพบว่า มีการเร่งดำเนินการประกาศแหล่งหิน และขอสัมปทานเหมืองหินใหม่ อย่างน้อย 3 แห่งใน จ.สตูล และมีแนวโน้มว่ามีความจำเป็นต้องใช้แหล่งหินอุตสาหกรรมจากภูเขามากถึง 8 ลูก รวมถึงแหล่งทรายจำนวนมาก ซึ่งจะกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติอย่างรุนแรง จึงเรียกร้องให้รัฐบาลหยุดดำเนินโครงการดังกล่าว และเคารพในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน

การเดินเท้าของกลุ่มสมาคมพิทักษ์สิทธิชุมชนเขาคูหาละเครือข่ายภาคประชาชนซึ่งเริ่มเดินทางวันนี้ (10 มี.ค.) จะเป็นวันแรก จะเดินเท้าไปยังพื้นที่ก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกปากบารา รวมเวลา 6 วัน ก่อนจะร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น หรือ ค.1 ในการก่อสร้างโครงการ ซึ่งเครือข่ายภาคประชาชน มองว่า ในช่วงที่ผ่านมา รัฐยังไม่เปิดโอกาสให้ประชาชน และผู้ได้รับผลกระทบได้เข้าไปมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการทำเวทีรับฟังความคิดเห็น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน