ด่วน มติมส.ใช้กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 21 เสนอสึก “ธัมมชโย”

ด่วน มติมส.ใช้กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 21 เสนอสึก “ธัมมชโย”

ด่วน มติมส.ใช้กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 21 เสนอสึก “ธัมมชโย”

รูปข่าว : ด่วน มติมส.ใช้กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 21 เสนอสึก “ธัมมชโย”

ที่ประชุมมหาเถรสมาคม มีมติใช้กฎ 21 เสนอสึกพระธัมมชโย แต่ยอมรับต้องใช้กระบวนการตามขั้นตอนคณะสงฆ์

เมื่อเวลา 15.10น. วันนี้ (10 มี.ค.2560) ภายหลังการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ซึ่งมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อัมพร อมภโร) เป็นประธาน ในที่ประชุม เกือบ 1 ชั่วโมง พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) แถลงว่า ที่ประชุม มส.มีมติรับทราบเรื่องเร่งด่วนนอกวาระที่นำเสนอ กรณีของการถอดถอนสมณศักดิ์ ของพระธัมมชโย เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และพระทัตตชีโว รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี โดยเป็นการรับทราบ มีมติเด็ดขาด ซึ่งขั้นตอนหลังจากนี้ พศ.จะส่ง เจ้าคณะคณะใหญ่หนกลางไปดำเนินการ โดยข้อมูลบางส่วนส่งไปแล้ว และบางส่วนจะต้องส่งเพิ่มเติม 

 

 

โดยได้เสนอให้ใช้กฎ 21 แต่ยอมรับว่าถึงแม้จะขอใช้กฎ 21 แต่ยังขึ้นกับดุลยพินิจของท่านที่ต้องทำตามขั้นตอนกระบวนการ จึงไม่สามารถกำหนดเวลาได้ คำกล่าวที่บอกจะสึกทันทีไม่จริงเพราะอำนาจนี้เป็นอำนาจของผู้ปกครองสงฆ์  แต่ยังไม่สามารถจะสึกทันทีได้

“ตอนนี้เป็นเรื่องดุลยพินิจที่ต้องทำตามกระบวนการ ทำให้ไม่สามารถกำหนดเวลาได้ว่าจะสึกเมื่อไหร่ เพราะกฎที่ออกมันจะมีอำนาจในลักษณะเชิงนโยบายเป็นการออกกฎ ออกมติและปกครองกว้างๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายสงฆ์ และมีขั้นการบังคับบัญชา เหมือนกับวินัยข้าราชการ ต้องทำเรื่องส่งไปยังเจ้าคณะหนกลาง และไล่ไปเรื่อยๆ ตามผังที่สรุปเพื่อให้ดูว่าขั้นตอนการสึก ไม่ใช่ง่ายและที่เข้าใจว่าเป็นอำนาจของ มส.ไม่ใช่เรื่องจริง”พ.ต.ท.พงศ์พร ระบุ

สำหรับ กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2538) ว่าด้วยการให้พระภิกษุสละสมณเพศ ข้อ 3.ในกรณีพระภิกษุรูปใด ประพฤติล่วงละเมิดพระธรรมวินัยเรื่องเดียวกันหรือหลายเรื่องเป็นอาจิณ หรือไม่มีวัดเป็นที่อยู่เป็นหลักแหล่งคณะปกครองสงฆ์มีอำนาจวินิจฉัยให้สละสมณเพศได้ โดยสามารถดำเนินการสั่งให้พระธัมมชโย พ้นจากสมณเพศได้ในทันที

 

กลับขึ้นด้านบน