กสม.พบ "ซาไก"ไร้สวัสดิการรัฐ-ถูกไล่พ้นป่า

กสม.พบ "ซาไก"ไร้สวัสดิการรัฐ-ถูกไล่พ้นป่า

กสม.พบ "ซาไก"ไร้สวัสดิการรัฐ-ถูกไล่พ้นป่า

รูปข่าว : กสม.พบ "ซาไก"ไร้สวัสดิการรัฐ-ถูกไล่พ้นป่า

กสม.สำรวจชีวิต"ซาไก" จ.สตูล น่ากังวลพบไร้สถานะทางทะเบียน -ไม่ได้รับสวัสดิการ ขาดแคลนอาหาร ถูกไล่ที่จากชาวบ้านที่อ้างสิทธิ์ในผืนป่า

วานนี้(12มี.ค.2560) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกสม. นำโดยนางเตือนใจ ดีเทศน์ ลงพื้นที่สำรวจความเป็นอยู่ของชนเผาพื้นเมืองมานิ หรือ ซาไก ในจังหวัดสตูล พบว่า ไม่มีสถานะทางทะเบียน และไม่ได้รับสวัสดิการจากภาครัฐ อีกทั้งยังประสบปัญหาถูกไล่ที่จากชาวบ้านที่อ้างสิทธิ์ในผืนป่า

ชาวชนเผ่ามันนิหรือ ซาไก ซึ่งเป็นชนเผ่าพื้นเมืองจังหวัดสตูล ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยนชนแห่งชาติ ที่ลงพื้นที่ตรวจสอบที่อยู่อาศัย และแก้ไขปัญหาด้านสถานะบุคคลให้แก่ชนเผามันนิ เนื่องจากไม่มีสถานะทางทะเบียน และไม่ได้รับสวัสดิการจากภาครัฐ

โดยแบ่งพื้นที่เป็น 2 จุด จุดแรกคือ บริเวณบ้านควนดินดำหมู่ที่ 9 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จุดที่สองคือ บ้านวังนาใน หมู่ที่ 10 ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู ซึ่งมีชนเผ่ามันนิ อาศัยอยู่ในทับลักษณะคล้ายเพิงพักหลังเล็กๆ โดยจุดแรกมีชนเผ่ามันนิอาศัยประมาณ 26 คน จุดที่สองมี 43 คนขณะที่ผลการตรวจสอบของเบื้องต้น พบว่า ชนเผ่ามันนิ กำลังประสบปัญหาถูกไล่ที่จากชาวบ้านที่อ้างสิทธิ์ในผืนป่า จึงไม่มีถิ่นฐานแน่นอน และประสบปัญหาขาดแคลนอาหาร โดยเฉพาะช่วงหน้าฝน บางส่วนจึงต้องลงมาหางานทำในสถานประกอบการท่องเที่ยว

นางเตือนใจ บอกว่า ผลการตรวจสอบชนเผ่ามันนิครั้งนี้ จะนำไปรายงานในครบรอบ 10 ปี ของปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง ซึ่งจะมีการประชุมในประเทศสหรัฐอเมริกาปลายเดือนเม.ย.นี้ และจะมีการประชุมคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาช่วยเหลือแบบบูรณาการ ต่อกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในประเทศไทยซึ่งยังไม่มีนโยบายที่ชัดเจนจากภาครัฐ

กลับขึ้นด้านบน