จ้างเอกชนตามทวงหนี้ 5 หมื่นรายเบี้ยวใช้เงินคืน "กองทุนกู้ยืมศึกษา"

จ้างเอกชนตามทวงหนี้ 5 หมื่นรายเบี้ยวใช้เงินคืน "กองทุนกู้ยืมศึกษา"

จ้างเอกชนตามทวงหนี้ 5 หมื่นรายเบี้ยวใช้เงินคืน "กองทุนกู้ยืมศึกษา"

รูปข่าว : จ้างเอกชนตามทวงหนี้ 5 หมื่นรายเบี้ยวใช้เงินคืน "กองทุนกู้ยืมศึกษา"

กยศ.เตรียมจัดจ้างจ้างเอกชน ติดตามสืบทรัพย์ลูกหนี้ กองทุนกู้ยื่มเพื่อการศึกษา ที่ถูกดำเนินดคี และมีคำสั่งบังคับคดีในปี 2559 กว่า 5 หมื่นราย และมีมูลหนี้สูงถึง 263 ล้านบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. มีลูกหนี้จำนวน 8 ล้านคน ครบกำหนดต้องชำระคืน 3,200,000 คน และมีลูกหนี้ที่ถูกฟ้องแล้วกว่า 900,000 ราย มีหนี้สินรวมกว่า 90,000 ล้านบาท

โดยเฉพาะปี 2559 มีผู้ที่ถูกฟ้องแล้ว 170,000 ราย และประมาณเดือนก.ค.ปีนี้จะมีการยื่นฟ้องศาลอีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งยังไม่ทราบจำนวน ส่วนลูกหนี้ที่ศาลมีคำพิพากษาแล้ว อยู่ในชั้นการบังคับคดียึดทรัพย์ล่าสุดมีประมาณ 50,000 ราย คิดเป็นมูลค่าหนี้กว่า 263 ล้านบาท

มีรายงานว่า กยศ.จะจัดจ้างผู้ติดตามหนี้จากผู้ที่รับเงินกู้กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต หรือ กรอ. ที่ถูกดำเนินคดีในปี 2559 ซึ่งบริษัทที่สนใจรับจ้างติดตามหนี้ดังกล่าว สามารถที่จะยื่นซองได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 14 มี.ค. นี้ โดยเงื่อนไขในการรับจ้างจะต้องเป็นนิติบุคคลไทยที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการติดตามทวงถามหนี้มีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 2 ล้านบาท มีพนักงานทวงถามหนี้ประจำสำนักงานไม่น้อยกว่า 30 คน

สำหรับการว่าจ้างเอกชนตามหนี้เพื่อติดตามลูกหนี้ของกองทุน ที่ถูกศาลมีคำสั่งพิพากษาแล้วและติดตามสืบทรัพย์ เพื่อนำมาบังคับคดีขายทอดตลาดและนำเงินมาชำระหนี้ให้กองทุน ซึ่งเอกชนจะได้ค่าตามหนี้ร้อยละ 7 ของเงินที่ตามได้ โดยไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นที่ธนาคารเรียกเก็บจากลูกหนี้

กลับขึ้นด้านบน