สดร.เผย 27 เม.ย.นี้พระอาทิตย์ตั้งฉาก แต่ไม่ใช่วันร้อนที่สุด

สดร.เผย 27 เม.ย.นี้พระอาทิตย์ตั้งฉาก แต่ไม่ใช่วันร้อนที่สุด

สดร.เผย 27 เม.ย.นี้พระอาทิตย์ตั้งฉาก แต่ไม่ใช่วันร้อนที่สุด

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ชี้ 27 เม.ย.นี้กรุงเทพพระอาทิตย์ตั้งฉาก ส่วน 20 มี.ค.นี้ เวลากลางวันยาวเท่ากับกลางคืน เรียกวันวสันตวิษุวัต เป็นวันเปลี่ยนฤดูกาล ประเทศทางซีกโลกเหนือนับเป็นวันย่างเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิ แต่ไม่ใช่วันร้อนที่สุด

รูปข่าว : สดร.เผย 27 เม.ย.นี้พระอาทิตย์ตั้งฉาก แต่ไม่ใช่วันร้อนที่สุด

วันนี้(14 มี.ค.2560) รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ หรือ สดร. บอกว่า ในวันที่ 20 มี.ค.นี้ ดวงอาทิตย์จะขึ้นจากขอบฟ้าทางทิศตะวันออกและตกลับขอบฟ้าทางทิศตะวันตกพอดี ทำให้เป็นวันที่กลางวันยาวเท่ากับกลางคืน ภาษาสันสกฤตเรียกว่า “วันวสันตวิษุวัต (Vernal Equinox) และประเทศทางซีกโลกเหนือนับเป็นวันย่างเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิ ส่วนประเทศในซีกโลกใต้นับเป็นวันย่างเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วง 

สำหรับประเทศไทยในวันที่ 20 มี.ค.นี้ กรุงเทพมหานคร ดวงอาทิตย์ขึ้น เวลาประมาณ 06.23 น. และจะตก ลับขอบฟ้า เวลาประมาณ 18.28 น. ในแต่ละวันดวงอาทิตย์จะปรากฎในตำแหน่งต่างๆ กัน เปลี่ยนตำแหน่งไปประมาณวันละ 1 องศา หลังจากนี้ ดวงอาทิตย์จะเคลื่อนที่เฉียงไปทางเหนือเรื่อยๆ และหยุดที่จุดเหนือสุดในวันที่ 21 มิ.ย.นี้ หรือที่เรียกว่าวันครีษมายัน หลังจากนั้นจะค่อยๆ เคลื่อนที่เฉียงลงมาทางใต้อีกครั้งหนึ่ง

ดวงอาทิตย์จะอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งฉากกับพื้นโลก เฉพาะบริเวณละติจูด 23.5 องศาเหนือ ถึง 23.5 องศาใต้เท่านั้น เนื่องจากแกนโลกเอียง 23.5 องศา ดังนั้นประเทศที่อยู่ในเขตร้อนเท่านั้นที่จะสามารถสังเกตเห็นดวงอาทิตย์ตั้งฉากได้ สำหรับวันที่ 20 มี.ค.นี้ ดวงอาทิตย์จะตั้งฉากกับพื้นที่บริเวณเส้นศูนย์สูตรโลก ส่วนประเทศไทยตั้งอยู่ละติจูดประมาณ 15 องศาเหนือ ดวงอาทิตย์จะตั้งฉากกับกรุงเทพฯ ในวันที่ 27 เม.ย.นี้  

กลับขึ้นด้านบน