เตือนป่วย “โรคจากความร้อน” 3 ปี สถิติสูง 2,457 ราย

เตือนป่วย “โรคจากความร้อน” 3 ปี สถิติสูง 2,457 ราย

เตือนป่วย “โรคจากความร้อน” 3 ปี สถิติสูง 2,457 ราย

รูปข่าว : เตือนป่วย “โรคจากความร้อน” 3 ปี สถิติสูง 2,457 ราย

กรมอนามัย เตือนเกษตรกร คนงานก่อสร้าง นักกรีฑา และทหารเกณฑ์ เสี่ยงโรคจากความร้อน หลังพบสถิติเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด จาก 98 ราย ในปี พ.ศ. 2556 เป็น 2,457 ราย ในปี พ.ศ. 2559 โดยเฉพาะเดือนเมษายนของทุกปี

วันนี้ (14มี.ค.2560) นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนมีอุณหภูมิสูงขึ้น และมีอากาศร้อนอย่างต่อเนื่องในช่วงกลางวัน ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ว่าฤดูร้อนของไทยปีนี้ จะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยทั่วประเทศอยู่ที่ 35-37 องศาเซลเซียส และในช่วงเดือนเมษายนจะร้อนที่สุดอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 42-43 องศาเซลเซียส โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งความร้อนเป็นสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน ตั้งแต่การเจ็บป่วยเล็กน้อยจนถึงขั้นเสียชีวิตได้

โดยข้อมูลของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่า จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคจากความร้อนเพิ่มขึ้นจาก 98 ราย ในปี พ.ศ. 2556 เป็น 2,457 ราย ในปี พ.ศ. 2559 โดยเฉพาะเดือนเมษายนของทุกปี

นายแพทย์ดนัย บอกว่า กลุ่มอาชีพที่พบผู้ป่วยสูงสุด คือกลุ่มคนงานรับจ้างทั่วไป รองลงมาคือ กลุ่มอาชีพเกษตรกร และกลุ่มนักเรียน ซึ่งโรคที่เกิดจากความร้อนเรียงตามความรุนแรงจากน้อยไปมาก ได้แก่ ผื่นจากความร้อน บวมจากความร้อน ตะคริวจากความร้อน เป็นลมจากความร้อน เพลียแดด และรุนแรงที่สุด คือโรคลมแดด หรือ ฮีตสโตรก ที่อาจทำให้เสียชีวิตได้ภายในไม่กี่ชั่วโมง หากรักษาไม่ทัน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษจากสภาพอากาศที่ร้อนจัด ได้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยโรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง และโรคอ้วน ผู้ทำงานหรือออกกำลังกายกลางแจ้ง เช่น เกษตรกร คนงานก่อสร้าง นักกรีฑาหรือผู้ที่เล่นกีฬาหนักๆ และทหารเกณฑ์


 

กลับขึ้นด้านบน