แจงลิงอุรังอุตังชกมวย "ซาฟารีเวิลด์" ไม่ทรมานสัตว์

แจงลิงอุรังอุตังชกมวย "ซาฟารีเวิลด์" ไม่ทรมานสัตว์

แจงลิงอุรังอุตังชกมวย "ซาฟารีเวิลด์" ไม่ทรมานสัตว์

รูปข่าว : แจงลิงอุรังอุตังชกมวย "ซาฟารีเวิลด์" ไม่ทรมานสัตว์

กรมอุทยาน ตรวจสอบ"ลิงอุรังอุตังชกมวย" ของในซาฟารีเวิลด์ เพียงแค่โชว์แม่ไม้มวยไทย ไม่ทำให้สัตว์บาดเจ็บ ย้ำชัดมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสวนสัตว์อยู่ต่อเนื่อง

วันนี้(15มี.ค.2560) นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กล่าวว่า จากรณี นายฟิลิป แมนสบริดจ์ ผู้อำนวยการกองทุนนานาชาติเพื่อสวัสดิภาพสัตว์ (ไอเอฟเอดับเบิลยู) รายงาน กรณีสวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ ใน กทม.ตกเป็นเป้าวิจารณ์จากนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิสัตว์ต่างประเทศ เรียกร้องให้ปิดสวนสัตว์ เนื่องจากนำลิงอุรังอุตังมาแสดงการชกมวย เพื่อให้ความบันเทิงแก่ผู้เข้ามาท่องเที่ยว ซึ่งถือว่าเป็นการกระทำทารุณ และแสวงหาประโยชน์จากสัตว์ 

ทั้งนี้กรมอุทยานฯ ตรวจสอบแล้วได้ตรวจสอบแล้ว พบว่า การแสดงชกมวยของลิงอุรังอุตังของสวนสัตว์ซาฟารีเวิล์ดนั้น ไม่ได้มีการใช้ความรุนแรงหรือทารุณกรรมต่อสัตว์หรือมีผลกระทบต่อสุขภาพของสัตว์แต่อย่างใด เนื่องจากเป็นการแสดงท่าทางเลียนแบบลีลา แม่ไม้มวยไทย ให้ขบขันสนุกสนาน มิได้มีการชกต่อยจริงแต่อย่างใด อีกทั้งให้อุรังอุตังทั้ง 2 ฝ่ายใส่นวม เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ และมีช่วงเวลาให้อุรังอุตังพักแสดงเป็นระยะเพื่อให้ได้พักผ่อนที่เพียงพอ 

สำหรับสวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ เป็นนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ ตามอำนาจในมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 ซึ่งเป็นการอนุญาตตามขั้นตอนและกระบวนการของกฎหมายที่บัญญัติไว้ โดยใช้วิธีแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ประกอบไปด้วยนักวิชาการของกรมอุทยานฯ อาจารย์จากมหาวิทยาลัย ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์การสวนสัตว์ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า มีความเหมาะสม ก็เสนอให้อธิบดีกรมอุทยานฯ อนุญาต สวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ เป็นสวนสัตว์เปิด ที่เป็นทั้งแหล่งศึกษาหาความรู้และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ให้ความเพลิดเพลินโดยมีการจัดแสดงของสัตว์ต่างๆ หลายชนิด เช่น ม้าลาย กวาง ยีราฟ นก สิงโต หมี รวมทั้งอุรังอุตัง ตามที่ปรากฏเป็นข่าวตามข้อร้องเรียนข้างต้น ซึ่งทางกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

นายธัญญา ยืนยันว่า กรมอุทยาน ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะในประเทศไทยมาโดยตลอด โดยให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบไปดำเนินการตรวจสอบและติดตามกิจการสวนสัตว์สาธารณะในประเทศไทยเป็นประจำ หากพบว่าสวนสัตว์สาธารณะใด ดำเนินกิจการที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย และเงื่อนไขท้ายใบอนุญาต กรมอุทยานฯ สามารถยับยั้งเพิกถอนใบอนุญาตนั้นก็ได้

กลับขึ้นด้านบน