"คมนาคม" ยังไม่ประกาศใช้หลักเกณฑ์ใบขับขี่ใหม่

"คมนาคม" ยังไม่ประกาศใช้หลักเกณฑ์ใบขับขี่ใหม่

"คมนาคม" ยังไม่ประกาศใช้หลักเกณฑ์ใบขับขี่ใหม่

รูปข่าว : "คมนาคม" ยังไม่ประกาศใช้หลักเกณฑ์ใบขับขี่ใหม่

โฆษกกระทรวงคมนาคม คาดใช้เวลา 1 ปี กำหนดรายละเอียดก่อนบังคับใช้ให้ผู้ที่ออกใบขับขี่ใหม่ต้องเข้าอบรมกับโรงเรียนสอนขับรถ 15 ชั่วโมง หวังช่วยลดอุบัติเหตุ

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร โฆษกกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ระบบการเรียนผ่านโรงเรียนสอนขับรถยนต์ที่ต้องผ่านหลักสูตรการอบรม 15 ชั่วโมง ซึ่งแบ่งเป็น การอบรมทฤษฎี 5 ชั่วโมง และปฏิบัติ 10 ชั่วโมง นั้นเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยทางถนนตามปฏิญญามอสโกที่ช้กันทั่วโลก ซึ่งต่างกับระบบเดิมที่ให้คนใกล้ชิดเป็นคนสอนขับรถอาจไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งกฎกระทรวงดังกล่าวจะยังไม่มีผลบังคับใช้ในปีนี้ คาดว่าต้องใช้เวลามากกว่า 1 ปี ในการกำหนดกรอบรายละเอียด แต่ยืนยันว่าการแก้ไขกฎกระทรวงที่จะออกมาไม่เกี่ยวข้องกับการเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชน และจนถึงขณะนี้ยังไม่มีผลบังคับใช้

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ระบุว่า การกำหนดค่าใช้จ่ายในการเรียนขับรถเรียนกับโรงเรียนสอนขับรถยนต์เอกชนนั้น ปัจจุบันทางกรมการขนส่งทางบกได้กำหนดเพดานสูงสุดไม่เกิน 6,000 บาท แตกต่างกับโรงเรียนของกรมการขนส่งทางบกที่กำหนดอัตรา 650 บาท แต่ปัจจุบันมีอยู่เพียง 4 แห่ง คือที่ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี จ.เพชรบูรณ์ จ.ชัยภูมิ และพื้นที่หลังกรมการขนส่งทางบกจตุจักร กรุงเทพฯ และในอนาคตจะเปิดเพิ่มที่จังหวัดชลบุรีอีกหนึ่งแห่ง แต่หากในอนาคตผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้นก็อาจพิจารณาปรับลดอัตราได้ นอกจากนี้ จะพิจารณาปรับปรุงกฏหมายให้มหาวิทยาลัย หรือ หน่วยงานรัฐสามารถเปิดอบรมได้ เนื่องจากขณะนี้ตามกฏหมายอนุญาตให้เฉพาะนิติบุคคลเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ได้มีการเพิ่มความเข้มงวดและกำชับให้โรงเรียนสอนขับรถจัดทำข้อมูลออนไลน์ผ่านระบบซีซีทีวี เพื่อเป็นหลักฐานว่าผู้เข้าอบรมเข้าเรียน รวมถึงมีบุคคลที่สามร่วมประเมินผล หากพบมีการซื้อขายใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลจะสั่งปิดโรงเรียน

 

แท็ก

กลับขึ้นด้านบน