ผบ.สส.สั่งสอบวิทยาลัย เสธ.ทหาร ดูงานต่างประเทศ

ผบ.สส.สั่งสอบวิทยาลัย เสธ.ทหาร ดูงานต่างประเทศ

ผบ.สส.สั่งสอบวิทยาลัย เสธ.ทหาร ดูงานต่างประเทศ

รูปข่าว : ผบ.สส.สั่งสอบวิทยาลัย เสธ.ทหาร ดูงานต่างประเทศ

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด สั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีวิทยาลัย เสธ.ทหาร ดูงานประเทศในแถบยุโรป รู้ผลใน 7-10 วัน หากพบใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่าจะมีบทลงโทษและเรียกคืนเงินทั้งหมด

พล.อ.สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ยอมรับว่า ภาพการเดินทางเพื่อไปดูงานตามหลักสูตรวิทยาลัยเสนาธิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ยังประเทศในแถบยุโรป ซึ่งถูกเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ พร้อมรายละเอียดการเดินทาง ที่ส่วนใหญ่เป็นการไปศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม และเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว ที่มีชื่อเสียงของเมืองนั้น ๆ นำมาซึ่งข้อสังเกตถึงการใช้งบประมาณว่าคุ้มค่าหรือไม่จึงได้มอบหมายให้

พล.อ.อ.สุทธิพันธ์ กฤษณคุปต์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ฝ่ายการศึกษาตรวจสอบเรื่องนี้แล้ว โดยคาดว่าจะใช้ระยะเวลา 7 - 10 วัน พร้อมยืนยันว่า หากพบว่า การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่า จะมีบทลงโทษ ซึ่งรวมถึงการเรียกเงินคืนทั้งหมด

พล.อ.สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ระบุว่า หลักสูตรนี้เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่มีอยู่ทั่วโลก และมีการปรับปรุงตลอดเวลา โดยในปี 2560 จะมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยในปีนี้ จะเน้นดูงานในกลุ่มประเทศอาเซียน บวก 3 เพราะเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในภูมิภาคนี้ และอาจมีการพิจารณาลดจำนวนวันในการเดินทางไปดูงาน

ขณะที่กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ได้จัดทำเอกสารชี้แจงระบุว่า หลักสูตรวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นหลักสูตรทางทหารระดับสูง ใช้เวลาการศึกษา 12 เดือน โดยการดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ใช้ระยะเวลาสั้นๆ และครอบคลุมในหลายมิติ เช่น ด้านภูมิศาสตร์ สังคมจิตวิทยา เศรษฐกิจ การเมือง การทหาร เพื่อใช้ข้อมูลจัดทำยุทธศาสตร์ทหารรองรับยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งการดูงานแต่ละครั้ง มีความเข้มงวดจริงจัง

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด สั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีวิทยาลัย เสธ.ทหาร ดูงานประเทศในแถบยุโรป คาดใช้เวลา 7- 10 วัน หากพบใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่าจะมีบทลงโทษและเรียกคืนเงินทั้งหมด

 

กลับขึ้นด้านบน