ประกันภัยไม่คุ้มครอง ผู้ขับขี่มีแอลกอฮอล์เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

ประกันภัยไม่คุ้มครอง ผู้ขับขี่มีแอลกอฮอล์เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

ประกันภัยไม่คุ้มครอง ผู้ขับขี่มีแอลกอฮอล์เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

รูปข่าว : ประกันภัยไม่คุ้มครอง ผู้ขับขี่มีแอลกอฮอล์เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

อีกไม่ถึง 3 เดือนข้างหน้า หรือ ตั้งแต่ 1 มิ.ย. ผู้ขับขี่รถที่มีประกันภัยแบบสมัครใจ และหากขับรถประสบอุบัติเหตุ แต่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ จะไม่ได้รับความคุ้มครองทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากกรมธรรม์

วันนี้ (18 มี.ค.2560) คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ออกคำสั่งนายทะเบียน แก้ไขแบบข้อความกรมธรรม์ประกันภัย และเอกสารแนบท้ายของกรมธรรม์ประกันภัย กำหนดให้ผู้ขับขี่รถที่มีประกันภัยภาคสมัครใจ หากมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ และประสบอุบัติเหตุจะไม่ได้รับความคุ้มครองทั้งชีวิตและทรัพย์สิน จากเดิมกำหนดไว้ที่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

หากเป็นผู้ประสบภัย หรือ บุคคลภายนอก ยังคงได้รับความคุ้มครอง แต่บริษัทประกันภัยของรถคันที่เอาประกันภัยฝ่ายผิด จะต้องให้ความคุ้มครองชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินและบริษัทประกันภัยจะไปเรียกคืนค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทจ่ายไปจากผู้ขับขี่

คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย รายงานว่า ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2559 จ่ายค่าสินไหมทดแทนของธุรกิจประกันวินาศภัย ในส่วนของการประกันภัยรถภาคสมัครใจ กว่า 9 ล้านบาท ส่วนประกันภัยภาคบังคับ 67 ล้านบาท

 

กลับขึ้นด้านบน