"พล.อ.ประวิตร" หารือปรองดองเร่งรัดการทำงานตามกรอบเวลา 3 เดือน

"พล.อ.ประวิตร" หารือปรองดองเร่งรัดการทำงานตามกรอบเวลา 3 เดือน

"พล.อ.ประวิตร" หารือปรองดองเร่งรัดการทำงานตามกรอบเวลา 3 เดือน

รูปข่าว : "พล.อ.ประวิตร" หารือปรองดองเร่งรัดการทำงานตามกรอบเวลา 3 เดือน

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประชุมคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง เร่งรัดการทำงานตามกรอบเวลา 3 เดือน ขณะที่ช่วงบ่าย จะเชิญภาคประชาสังคม 3 องค์กรร่วมเสนอความเห็นเป็นชุดแรก

วันนี้ (20 มี.ค.2560) พล.อ.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง เพื่อติดตามการทำงานของคณะอนุกรรมการทั้ง 4 คณะ คือคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง มี พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน

คณะอนุกรรมการพิจารณาบูรณาการข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง มี พล.อ.สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน, คณะอนุกรรมการจัดทำข้อเสนอกระบวนการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง มี พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธาน และคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง มี พล.ต.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน

ทั้งนี้ คณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองอยู่ภายใต้คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความปรองดอง หรือ ป.ย.ป.ของรัฐบาล โดยกำหนดกรอบการทำงาน 3 เดือน และได้เชิญตัวแทนพรรคการเมือง รวม 46 พรรค กับอีก 2 กลุ่มการเมือง คือ นปช.และ กปปส.เข้าให้ความเห็นเรื่องการสร้างความสามัคคีปรองดองแล้ว ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ถึงวันที่ 24 มีนาคม และหลังจากนี้จะเชิญภาคประชาสังคมต่างๆ ร่วมเสนอความเห็น

โดยในวันนี้ ได้เชิญ 3 องค์กรเข้าหารือกับคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นเป็นชุดแรก คือสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา ขณะที่ส่วนภูมิภาคใช้กลไกของ กอ.รมน.เปิดพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย เช่น นักการเมืองท้องถิ่น นักวิชาการ และเครือข่ายประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโครงการของรัฐ ซึ่งขณะนี้ดำเนินการพูดคุยไปแล้วกว่า 60 จังหวัด

ทั้งนี้ หลังกระบวนการสร้างความสามัคคีปรองดองของคณะอนุกรรมการทุกชุดเสร็จสิ้นและจัดทำร่างสัญญาประชาคมสมบูรณ์แล้วจะเสนอให้คณะกรรมการ ป.ย.ป.เพื่อให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

 

 

กลับขึ้นด้านบน