ปปง.กำหนด 9 อาชีพ เสี่ยงสูงด้านการฟอกเงิน-สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

ปปง.กำหนด 9 อาชีพ เสี่ยงสูงด้านการฟอกเงิน-สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

ปปง.กำหนด 9 อาชีพ เสี่ยงสูงด้านการฟอกเงิน-สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

รูปข่าว : ปปง.กำหนด 9 อาชีพ เสี่ยงสูงด้านการฟอกเงิน-สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

สำนักงาน ปปง.ออกมาระบุ 9 อาชีพ มีความเสี่ยงสูง ด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ซึ่งอาจถึงขั้นถูกปฏิเสธทางธุรกิจ

วันนี้ (21 มี.ค.2560) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เรื่องแนวทางกำหนดปัจจัย เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับอาชีพเสี่ยงระดับสูง ด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 9 อาชีพ ได้แก่ 1.อาชีพค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ หรือเครื่องประดับที่ประดับด้วยอัญมณี เพชรพลอยหรือทองคำ 2.อาชีพค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า 3.อาชีพรับแลกเปลี่ยนเงินตราทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา 4.อาชีพที่ให้บริการโอนและรับโอนมูลค่าเงินทั้งภายในประเทศและข้ามประเทศซึ่งไม่ใช่สถาบันการเงิน 5.อาชีพประกอบธุรกิจคาสิโนหรือบ่อนการพนัน 6.อาชีพประกอบธุรกิจสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 7.อาชีพค้าอาวุธยุทธภัณฑ์ 8.อาชีพบริษัทหรือนายหน้าจัดหางาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรับคนเข้ามาทำงานจากต่างประเทศหรือส่งคนไปทำงานในต่างประเทศ และ 9.อาชีพธุรกิจนำเที่ยว บริษัททัวร์

กรณีที่พบว่าลูกค้าอาจมีความเสี่ยงในระดับสูง จากการประกอบอาชีพ อาจพิจารณาปฏิเสธ หรือยุติสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า ซึ่งถือเป็นการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการภายในองค์กรของผู้ประกอบอาชีพ โดยให้นำความในประกาศนี้มาใช้บังคับกับผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว

 

กลับขึ้นด้านบน