สตง.ยื่นคำขาดให้กรมสรรพากรใช้ ม.61 เรียกเก็บภาษี "ทักษิณ" ภายในสิ้น มี.ค.

สตง.ยื่นคำขาดให้กรมสรรพากรใช้ ม.61 เรียกเก็บภาษี "ทักษิณ" ภายในสิ้น มี.ค.

สตง.ยื่นคำขาดให้กรมสรรพากรใช้ ม.61 เรียกเก็บภาษี "ทักษิณ" ภายในสิ้น มี.ค.

รูปข่าว : สตง.ยื่นคำขาดให้กรมสรรพากรใช้ ม.61 เรียกเก็บภาษี "ทักษิณ" ภายในสิ้น มี.ค.

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินยื่นคำขาดให้กรมสรรพากรใช้มาตรา 61 เร่งดำเนินการเก็บภาษีกับนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ให้ได้ตามกรอบเวลาอายุความ หากทำไม่สำเร็จ สตง.จะยื่นเรื่องให้ ป.ป.ช.พิจารณาความผิดของเจ้าหน้าที่สรรพากรฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

เมื่อวานนี้ (20 มี.ค.2560) นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดเผยถึงกรณีการเร่งรัดจัดเก็บภาษีการขายหุ้นชินคอร์ปอเรชั่นให้แก่กลุ่มทุนเทมาเส็กของนายทักษิณ ชินวัตร ว่า คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีมติให้กรมสรรพากรดำเนินการเรียกเก็บภาษี โดยใช้ช่องกฎหมาย มาตรา 61 ตามประมวลรัษฎากร แม้ยังให้เวลากรมสรรพากรทำงาน แต่ต้องอยู่ในห้วงเวลาไม่เกินวันที่ 31 มีนาคมนี้ เพราะจะหมดอายุความ โดยหลังพ้นกรอบเวลาหากกรมสรรพากรไม่ทำหน้าที่ก็จะยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.ให้ดำเนินการฐานละเว้นปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 157 ของประมวลกฎหมายอาญา

สำหรับการดำเนินการจัดเก็บภาษีนักการเมืองเป็นเรื่องที่ต้องติดตามเร่งรัด เพราะหากปล่อยเวลาใกล้หมดอายุความ ก็จะคล้ายกับกรณีภาษีหุ้นชินคอร์ปว่าประเมินภาษีไม่ได้ ขยายเวลาไม่ได้ จนต้องใช้กฎหมายอื่นมาช่วยในการจัดเก็บ ซึ่งเรื่องนี้กรมสรรพากรต้องนำมาเป็นบทเรียน

ส่วนการเก็บภาษีนักการเมืองในช่วงรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน กล่าวว่า มีการส่งรายชื่อให้กรมสรรพากรดำเนินการตรวจสอบแล้ว 60คน หลังกลั่นกรองจาก 100 กว่าคน ในจำนวนนี้พิจารณาจากนักการเมืองที่มีรายได้เพิ่มขึ้นหรือมีหนี้สินลดลงเกินกว่า 5-6 ล้านบาท

กลับขึ้นด้านบน