สร้างสำนักสงฆ์สมานฉันท์คนในชุมชน อ.สะเดา สงขลา

สร้างสำนักสงฆ์สมานฉันท์คนในชุมชน อ.สะเดา สงขลา

สร้างสำนักสงฆ์สมานฉันท์คนในชุมชน อ.สะเดา สงขลา

รูปข่าว : สร้างสำนักสงฆ์สมานฉันท์คนในชุมชน อ.สะเดา สงขลา

ผู้ใหญ่บ้านควนตานี อ.สะเดา จ.สงขลา ซึ่งเป็นชาวไทยมุสลิม ริเริ่มสร้างสำนักสงฆ์ เพื่อให้ชาวบ้านที่นับถือศาสนาพุทธเพียง 70 คนใช้ปฏิบัติศาสนกิจและยังเป็นการสร้างความสมานฉันท์ในพื้นที่

วันนี้ (21 มี.ค.2560) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักสงฆ์ในพื้นที่บ้านควนตานี หมู่ 5 ต.สำนักแต้ว อ.สะเดา จ.สงขลา ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง เกิดจากแนวคิดของนายสุริยา หลีเฮะ ผู้ใหญ่บ้านแห่งนี้ ที่นับถือศาสนาอิสลาม

ชาวบ้านบอกว่า ในพื้นที่ ต.สำนักแต้ว มีวัดเพียงแห่งเดียว อีกทั้งยังห่างไกลจากหมู่บ้านหลายกิโลเมตร จึงร่วมกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่นับถือศาสนาพุทธขอสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักแต้ว และเงินพัฒนา โครงการประชารัฐ เพื่อก่อสร้างศาลาสำหรับประกอบศาสนกิจ 2 หลัง บนเนื้อที่ 8 ไร่

ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างนิมนต์พระสงฆ์มาจำวัดที่สำนักสงฆ์แห่งนี้ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการยึดเหนี่ยวจิตใจ และทำกิจกรรมทางศาสนา นอกจากนี้ ยังทำให้ชาวบ้านที่นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งมีเพียง 70 คน จากทั้งหมด 1,075 คน สามารถอยู่ร่วมกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

 

กลับขึ้นด้านบน