พศ.เสนอตั้งพระนอกวัดเป็นเจ้าอาวาส "วัดพระธรรมกาย"

พศ.เสนอตั้งพระนอกวัดเป็นเจ้าอาวาส "วัดพระธรรมกาย"

พศ.เสนอตั้งพระนอกวัดเป็นเจ้าอาวาส "วัดพระธรรมกาย"

รูปข่าว : พศ.เสนอตั้งพระนอกวัดเป็นเจ้าอาวาส "วัดพระธรรมกาย"

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เสนอให้เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี แต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายรูปใหม่ โดยเลือกจากพระสงฆ์นอกวัดพระธรรมกาย

วันนี้ (21 มี.ค.2560) พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ในฐานะผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทำหนังสือถึงพระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี โดยขอให้เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายรูปใหม่ตามกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ 24 และขอให้พิจารณาพระจากภายนอกวัด

ทั้งนี้ กฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ 24 ระบุถึงการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ รวมถึงการแต่งตั้งเจ้าอาวาส ให้เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล เลือกเจ้าอาวาสในตำบลนั้นไม่น้อยกว่า 3 รูป ให้เจ้าคณะอำเภอรายงานเสนอเจ้าคณะจังหวัดเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

แต่ก่อนหน้านี้พระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เคยให้ความเห็นไว้ว่า เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายรูปใหม่ควรจะเป็นพระในวัดที่ทุกฝ่ายยอมรับ วัดพระธรรมกายปัจจุบันมีพระวิเทศภาวนาจารย์ เป็นรักษาการเจ้าอาวาส ทำให้ถูกตั้งข้อสังเกตว่า การดำเนินการสึกพระธัมมชโย ตามกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ 21 จะเดินหน้าได้หรือไม่ ถ้ารักษาการเจ้าอาวาสเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาพระธัมมชโยมาก่อน

 

กลับขึ้นด้านบน