โยนนายกฯ ชี้ขาด "สุภิญญา" ขัดคุณสมบัตินั่งเก้าอี้ กสทช.หรือไม่

โยนนายกฯ ชี้ขาด "สุภิญญา" ขัดคุณสมบัตินั่งเก้าอี้ กสทช.หรือไม่

โยนนายกฯ ชี้ขาด "สุภิญญา" ขัดคุณสมบัตินั่งเก้าอี้ กสทช.หรือไม่

รูปข่าว : โยนนายกฯ ชี้ขาด "สุภิญญา" ขัดคุณสมบัตินั่งเก้าอี้ กสทช.หรือไม่

กสทช.โยนนายกรัฐมนตรี ชี้ขาดสัปดาห์หน้า ว่า น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ ขาดคุณสมบัตินั่งเก้าอี้ กสทช.หรือไม่ หลังพิพากษารอกำหนดโทษ 2 ปี คดีบุกรัฐสภา

วันนี้ (22 มี.ค.2560) นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) กล่าวว่า ที่ประชุม กสทช.มีมติให้สำนักงาน กสทช.ยกร่างหนังสือส่งถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้รักษาการ ตามมาตรา 5 พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 เพื่อพิจารณาการดำรงตำแหน่งของ น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ ว่าขัดคุณสมบัติการดำรงตำแหน่งกรรมการ กสทช.หรือไม่ ในสัปดาห์หน้า หลังศาลพิพากษารอกำหนดโทษ 2 ปี คดีบุกรัฐสภา

ทั้งนี้ มาตรการ 7 (7) ระบุว่า “ไม่เคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทําความผิดใด เว้นแต่เป็นความผิด อันได้กระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท”

อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรี อาจส่งเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา หากเข้าข่ายว่า น.ส.สุภิญญา ขาดคุณสมบัติ ตามมาตรา 7 (7) นายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้นำความขึ้นกราบบังคมทูล เพื่อให้มีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการ ตามมาตรา 20

นายฐากร กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ น.ส.สุภิญญา ยังมีตำแหน่งเป็นกรรมการ กสทช.จนกว่าจะมีการพิจารณา หากขัดคุณสมบัติ จะต้องนำความขึ้นกราบบังคมทูล ซึ่งจะมีความชัดเจนอีกสักระยะหนึ่ง อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการ กสทช.ชุดใหญ่ หรือฝ่ายกฎหมาย กสทช.ไม่สามารถพิจารณาเองได้ โดยส่งเรื่องพร้อมคำพิพากษาศาลฏีกา และ พ.ร.บ.กสทช.ปี 2553 ที่เกี่ยวข้องในมาตราต่างๆ ให้นายกรัฐมนตรีรับทราบ

ส่วนการสรรหากรรมการ กสทช.คนใหม่ ยืนยันว่า หาก น.ส.สุภิญญา พ้นตำแหน่งกรรมการ กสทช.จริง จะไม่มีการสรรหาตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจากขณะนี้มีคำสั่งหัวหน้า คสช. อาศัยอำนาจตามมาตรา 44 สั่งระงับการสรรหากรรมการ กสทช.ตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว

กลับขึ้นด้านบน