ใช้ม. 44 บังคับผู้หลีกเลี่ยงจ่ายค่าปรับจราจร 680,000 ใบ

ใช้ม. 44 บังคับผู้หลีกเลี่ยงจ่ายค่าปรับจราจร 680,000 ใบ

ใช้ม. 44 บังคับผู้หลีกเลี่ยงจ่ายค่าปรับจราจร 680,000 ใบ

รูปข่าว : ใช้ม. 44 บังคับผู้หลีกเลี่ยงจ่ายค่าปรับจราจร 680,000 ใบ

ตำรวจแจง กฎจราจรใหม่ ตามมาตรา 44 ต้องการบังคับใช้ ทั้งการคาดเข็มขัดนิรภัยทั้งคนขับและผู้โดยสาร และผู้ขับขี่ที่ไม่ยอมเสียค่าปรับกว่า 680,000 ใบสั่ง แต่พบมาชำระค่าปรับเพียง ร้อยละ 11

วันนี้ (23 มี.ค.2560) พล.ต.ท.วิทยา ประยงค์พันธุ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวถึงว่า สาเหตุที่ต้องใช้อำนาจตามมาตรา 44 บังคับใช้กฎหมายจราจร เนื่องจากสถิติระหว่างเดือนกันยายน 2559 ถึงปัจจุบัน มีผู้ถูกออกใบสั่งกว่า 680,000 ใบ แต่มาชำระค่าปรับเพียงร้อยละ 11 และมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบนถนนจำนวนมาก โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสำคัญ

การประกาศใช้ มาตรา 44 เกี่ยวกับการจราจร บังคับใช้กับรถโดยสารสาธารณะ และรถส่วนบุคคล ที่คนขับและผู้โดยสารทุกคนต้องคาดเข็มขัดนิรภัย ส่วนการชำระค่าปรับจราจร หากผู้ขับขี่ถูกออกใบสั่งแล้วไม่มาจ่ายค่าปรับตามเวลาที่กฎหมายกำหนด จะถูกแจ้งเตือนเพียง 1 ครั้ง หากไม่มาอีก จะส่งเรื่องให้กรมการขนส่งทางบก เก็บเป็นหลักฐาน เพื่อระงับการต่อภาษีประจำปีโดยวันนี้กรมการขนส่งทางบก จะหารือกับตำรวจ เพื่อกำหนดแนวทางบังคับใช้กฏหมาย ส่วนประชาชนที่ได้ใบสั่ง ตั้งแต่วันที่ 21 มี.ค.นี้ ถ้าต้องการต่อภาษีรถยนต์ สามารถชำระเงินค่าปรับได้ที่กรมการขนส่งทางบก เมื่อชำระเงินเสร็จสามารถต่อภาษีได้ทันที

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 21 มี.ค.นี้ ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 14/2560 เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก โดยมีสาระสำคัญคือ การใช้อำนาจตามมาตรา 44 แก้ไขความในพ.ร.บ.จราจรทางบกพ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.บ. (ฉบับที่4) พ.ศ.2535 ให้งดออกเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีสำหรับเจ้าของรถที่ไม่ชำระค่าปรับ หรือชำระไม่ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด 

กลับขึ้นด้านบน