คชก.มีมติไม่ผ่านความเห็นชอบ EHIA โรงไฟฟ้าเขาหินซ้อน

คชก.มีมติไม่ผ่านความเห็นชอบ EHIA โรงไฟฟ้าเขาหินซ้อน

คชก.มีมติไม่ผ่านความเห็นชอบ EHIA โรงไฟฟ้าเขาหินซ้อน

รูปข่าว : คชก.มีมติไม่ผ่านความเห็นชอบ EHIA โรงไฟฟ้าเขาหินซ้อน

มติ คชก.ยังไม่ผ่านรายงาน EHIA โรงไฟฟ้าเขาหินซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา ชี้ข้อมูลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ยังไม่ครบถ้วน

วานนี้ (23 มี.ค.2560) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาโครงการ หรือ คชก. เพื่อพิจารณา รายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หรือ EHIA โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเขาหินซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นการพิจารณาครั้งที่ 4


โดยที่ประชุมคชก.ได้เปิดให้ตัวแทนทั้งฝ่ายที่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าวเข้าให้ข้อมูล ฝ่ายละ 15 นาที และใช้เวลาพิจารณารายงาน EHIA โรงไฟฟ้าถ่านหินเขาหินซ้อน นานเกือบ 7 ชั่วโมง ก่อนจะมีมติไม่ผ่านความเห็นชอบใน EHIA ฉบับดังกล่าว 

เนื่องจากเห็นว่าข้อมูลยังไม่ครบถ้วน เช่น เนื้อหาด้านผลกระทบ ตามที่ฝ่ายผู้ไม่เห็นด้วยได้นำเสนอ แต่ให้สิทธิเจ้าของโครงการแก้ไข EHIA โดยไม่ต้องเริ่มต้นกระบวนการใหม่

ขณะที่ด้านหน้าอาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือสผ. กลุ่มเกษตรอินทรีย์สนามชัยเขต ได้นำผัก ผลไม้เกษตรอินทรีย์มา แสดงออกเชิงสัญลักษณ์เอื้องฟ้า ช้ำเกตุ ตัวแทนกลุ่มเกษตรอินทรีย์สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา และภาคีเครือข่าย ยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการ หรือ คชก. และร่วมกันแถลงคัดค้านโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเขาหินซ้อน

เนื่องจากพวกเขาเห็นว่ารายงาน EHIA โครงการดังกล่าว ที่เสนอต่อคชก.ทั้ง 3 ครั้งที่ผ่านมา ขาดการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ ขาดข้อมูลและข้อเท็จจริงเชิงพื้นที่ในหลายประเด็น ที่เป็นผลกระทบต่อกลุ่มเกษตรกรรมทางเลือกและเกษตรอินทรีย์ ทั้งความเสี่ยงของผลผลิตการเกษตรที่จะปนเปื้อนสารโลหะหนักจากถ่านหิน รวมถึงผลกระทบต่อการใช้น้ำในภาคการเกษตรกรรม

กลับขึ้นด้านบน