จัดระเบียบร้านค้าป่าคำชะโนด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

จัดระเบียบร้านค้าป่าคำชะโนด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

จัดระเบียบร้านค้าป่าคำชะโนด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

รูปข่าว : จัดระเบียบร้านค้าป่าคำชะโนด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

จัดระเบียบร้านค้าป่าคำชะโนด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี แก้ปัญหาความขัดแย้ง ระหว่างผู้ค้าในพื้นที่ และผู้ค้าจากต่างถิ่น

ความศรัทธาต่อเจ้าปู่ศรีสุทโธ และความเชื่อว่าป่าคำชะโนด หรือวังนาคินทร์ เป็นที่อยู่ของพญานาคในอดีต ทำให้แต่ละวันมีประชาชนเดินทางมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายหมื่นคน ส่งผลดีต่อร้านค้าโดยเฉพาะแผงจำหน่ายล็อตเตอร์รี่ ที่เพิ่มขึ้นเฉพาะวันหยุดมีมากกว่า 400 แผง

จำนวนร้านค้าและแผงจำหน่ายล็อตเตอรี่ที่เพิ่มขึ้น ทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผู้ค้าในพื้นที่และผู้ค้าจากต่างถิ่น จนเกิดการร้องเรียนการเรียกรับผลประโยชน์จากร้านค้าที่มาขายสินค้าบริเวณป่าคำชะโนด ฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายปกครองจังหวัดอุดรธานี จึงดำเนินการจัดระเบียบการบริหารจัดการป่าคำชะโนดอย่างเป็นระบบ พร้อมยืนยันไม่มีกลุ่มผู้มีอิทธิพล มีเพียงการขัดแย้งผลประโยชน์ของผู้ดูและพื้นที่เท่านั้น

การลงทะเบียนร้านค้าและแผงจำหน่ายล๊อตเตอร์รี่ โดยผู้ค้าจะต้องมีบัตรประจำตัว รวมถึง การสร้างอาคารร้านค้าให้เป็นระเบียบ คือแนวทางการจัดระเบียบร้านค้าที่คำชะโนด นอกจากนั้นการดูแลผลประโยชน์และรายได้จะก่อตั้งมูลนิธิคำชะโนด

โดยตั้งคณะกรรมการ ซึ่งมีทั้งตัวแทนภาครัฐและประชาชนในพื้นที่ดูแลเงินบริจาค ซึ่งมีอยู่กว่า 23 ล้านบาท เพื่อให้การบริหารเงินบริจาคโปร่งใสและเป็นไปตามวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณะ เช่น การดูแลฟื้นฟูป่าคำชะโนด ซึ่งปัจจุบันเริ่มเสื่อมโทรม และต้นชะโนดทยอยตายจากระบบนิเวศที่เปลี่ยนไป

 

กลับขึ้นด้านบน