คพ.ชี้ฉีดพ่นละอองน้ำช่วยลดการสะสมฝุ่น-หมอกควัน

คพ.ชี้ฉีดพ่นละอองน้ำช่วยลดการสะสมฝุ่น-หมอกควัน

คพ.ชี้ฉีดพ่นละอองน้ำช่วยลดการสะสมฝุ่น-หมอกควัน

รูปข่าว : คพ.ชี้ฉีดพ่นละอองน้ำช่วยลดการสะสมฝุ่น-หมอกควัน

กรมควบคุมมลพิษ ยืนยัน การฉีดพ่นละอองน้ำเพิ่มความชื้นในอากาศ จ.เชียงใหม่ ช่วยลดการสะสมของฝุ่นในเขตเมือง แต่จะไม่กระทบการตรวจวัดมลพิษ ของสถานีตรวจคุณภาพอากาศ

วันนี้(26มี.ค.2560) นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าวว่า จากกรณีบางจังหวัดแก้ปัญหาหมอกควันในพื้นที่ของตนเอง ด้วยการฉีดพ่นละอองน้ำขึ้นไปในอากาศในเขตเมือง โดยแต่ละจังหวัดดำเนินการตามแผนจัดการและแก้ปัญหาหมอกควันตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยอย่างเต็มที่

เมื่อพิจารณาจากสถิติเทียบกับปีที่ผ่านมาเห็นว่าภาพรวมดีขึ้นอย่างชัดเจน โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ควบคู่กับ การบังคับใช้กฎหมาย

สำหรับกรณีจังหวัดเชียงใหม่ ได้ตามแผนจัดการและแก้ปัญหาหมอกควันอย่างเต็มที่เช่นกัน ทั้งนี้ การฉีดน้ำเพื่อเพิ่มความชื้นในบรรยากาศจะช่วยลดการสะสมของฝุ่นในเขตเมือง เพื่อลดความรุนแรงของสถานการณ์หมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่ โดย คพ.ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่าอยู่ห่างจากสถานีตรวจวัดอากาศ มากกว่า 200 เมตร และเป็นการฉีดพ่นน้ำเป็นครั้งคราวในระยะเวลาสั้นๆ จึงไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อการตรวจวัดค่ามลพิษของสถานี แต่เพื่อป้องกันความเข้าใจผิด และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน จึงขอความร่วมมือทุกจังหวัดควรตั้งจุดฉีดพ่นละอองน้ำให้ห่างสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ

ทั้งนี้ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ 9 จังหวัด พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 55 - 129 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรคุณภาพอากาศโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ถึง มีผลกระทบต่อสุขภาพ ปริมาณฝุ่นละอองลดลงกว่าวันก่อนหน้าเกือบทุกสถานี แต่คพ. กรมควบคุมมลพิษขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินมาตรการลดและควบคุมการเผาในที่โล่งอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะ การงดการเผาริมทาง งดการเผาในพื้นที่ป่าและไฟป่า รวมถึงขอความร่วมมือจากประชาชนงดเผาขยะเศษวัสดุการเกษตรและ กิ่งไม้ใบหญ้า เป็นต้น เพื่อลดระดับความรุนแรงของสถานการณ์หมอกควันที่เกิดขึ้น 

 

กลับขึ้นด้านบน