ก.เกษตรฯ ชวนคนไทยดื่มนม หลังพบคนไทยดื่มนมน้อย ปีละ 14 ลิตรต่อคน

ก.เกษตรฯ ชวนคนไทยดื่มนม หลังพบคนไทยดื่มนมน้อย ปีละ 14 ลิตรต่อคน

ก.เกษตรฯ ชวนคนไทยดื่มนม หลังพบคนไทยดื่มนมน้อย ปีละ 14 ลิตรต่อคน

รูปข่าว : ก.เกษตรฯ ชวนคนไทยดื่มนม หลังพบคนไทยดื่มนมน้อย ปีละ 14 ลิตรต่อคน

ก.เกษตรฯ ชวนคนไทยดื่มนม หลังพบคนไทยดื่มนมน้อย ปีละ 14 ลิตรต่อคน ตั้งเป้าปีนี้ดื่มถึงคนละ 20 ลิตร และแก้ปัญหาปริมาณนมดิบเกินความต้องการผู้บริโภค

วันนี้ (27 มึ.2560) นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงโครงการ “รณรงค์บริโภคนมช่วงสงกรานต์ จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” พร้อมด้วย นายทศพร ศรีศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายชัชวาลย์ มณีทัพ นายกสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารนมไทย และนายฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์ ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมปศุสัตว์ ร่วมกับ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารนมไทย สมาคมผู้ค้าปลีกไทย จัดโครงการ “รณรงค์บริโภคนมช่วงสงกรานต์ จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” โดยรณรงค์บริโภคนมตลอดปี 2560 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการบริโภคนมเพิ่มขึ้น และส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ตลอดจนแสดงถึงการบูรณาการความร่วมมืออันดีในการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเกษตร ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ซึ่งคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม

ได้กำหนดแผนการจัดรณรงค์บริโภคนม ปี 2560 ตามเทศกาลต่าง ๆ คือ ช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา ช่วงเทศกาลสงกรานต์

1 – 15 เม.ย.60 ช่วงวันดื่มนมโลก
1 – 15 มิ.ย.60 ช่วงเทศกาลเข้าพรรษารณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาหันหน้าดื่มนม
5 – 20 ก.ค.60 ช่วงเทศกาลออกพรรษา
1 – 15 ต.ค.60 โดยรณรงค์ให้มีการดื่มนมต่อเนื่องตลอดทั้งปีจนถึงปีใหม่ ซึ่งนมถือว่าเป็นอาหารที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัย มีสารอาหารครบ 5 หมู่ โดยเฉพาะเป็นแหล่งของโปรตีน เป็นสารอาหารที่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อและช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในการใช้ชีวิตประจำวัน อีกทั้งแคลเซียมที่ช่วยเสริมสร้างกระดูกในเด็กวัยเติบโต ให้มีความสูงเพิ่มขึ้น และช่วยสร้างเสริมความแข็งแรงของกระดูกและฟันของทุกเพศทุกวัย

ทั้งนี้ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 เม.ย.60 นี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับภาคเอกชนจัดโปรโมชั่นลดราคานมและผลิตภัณฑ์นม ตั้งแต่ 5 - 40% ณ ห้างสรรพสินค้าชั้นนำต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ได้แก่ เทสโก้โลตัส สยามแม็คโคร ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ต และแมกซ์แวลูซูเปอร์มาร์เก็ต กว่า
2,000 สาขาทั่วประเทศ โดยสามารถสังเกตได้จากตราสัญลักษณ์ประชาสัมพันธ์ของโครงการฯ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นม สำหรับมอบเป็นของขวัญแด่ผู้สูงอายุช่วงสงกรานต์ แสดงถึงความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้สูงอายุ เป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทย พร้อมส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีการดื่มนมเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

นายทศพร ศรีศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากข้อมูลกระทรวงสาธารณสุขในปี 2556 รายงานว่า วัยรุ่นไทยเตี้ยกว่ามาตรฐาน โดยเด็กไทยเมื่อมีอายุ 18 ปี ผู้ชายมีความสูงเฉลี่ย 167.1 ซม. ผู้หญิงความสูงเฉลี่ย 157.4 ซม. กระทรวงสาธารณสุขตั้งเป้าหมายเพิ่มความสูงเด็กไทยอายุ 18 ปี ให้ได้มาตรฐานสูงสมส่วน ไม่อ้วน ภายในปี 2568 โดยผู้ชายควรมีความสูงเฉลี่ย 177 ซม. ส่วนผู้หญิงควรสูงเฉลี่ย 165 ซม. ในการรณรงค์บริโภคนมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อส่งเสริมการดื่มนมของคนไทยเพิ่มจาก 14 ลิตร/คน/ปี ให้เป็น 20 ลิตร/คน/ปี ขณะที่ประเทศในแถบเอเชียที่พัฒนาแล้ว อาทิ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น มีอัตราการดื่มนมประมาณ 30 ลิตร/คน/ปี และในอเมริกามีการดื่มนมประมาณ 70 ลิตร/คน/ปี การดื่มนมนอกจากดีต่อสุขภาพแล้วยังเป็นการสานต่ออาชีพการเลี้ยงโคนมที่มีเกษตรกรไทยเลี้ยงโคนมอยู่ จำนวน 16,248 ครัวเรือน

นอกจากนี้ คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ได้กำหนดให้มีการจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาโคนมและผลิตภัณฑ์นมปี 2560 – 2569 ซึ่งการรณรงค์บริโภคนมเป็นส่วนหนึ่งในยุทธศาสตร์ โดยคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมได้กำหนดเป้าหมายคุณภาพนมโรงเรียน ให้มีค่า Total solid ในเทอม 1/60 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 12.35 เทอม 2/60 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 12.50
somatic cell count เทอม 1/60 ไม่เกิน 550,000 เซล/มิลลิเมตร และเทอม 2/60 ไม่เกิน 500,000 เซล/มิลลิเมตร

กลับขึ้นด้านบน