5 องค์กรสื่อเสนอสร้างปรองดองต้องแยกระหว่างสื่อกระแสหลัก-สื่อโซเชียลมีเดีย

5 องค์กรสื่อเสนอสร้างปรองดองต้องแยกระหว่างสื่อกระแสหลัก-สื่อโซเชียลมีเดีย

5 องค์กรสื่อเสนอสร้างปรองดองต้องแยกระหว่างสื่อกระแสหลัก-สื่อโซเชียลมีเดีย

รูปข่าว : 5 องค์กรสื่อเสนอสร้างปรองดองต้องแยกระหว่างสื่อกระแสหลัก-สื่อโซเชียลมีเดีย

5 องค์กรสื่อสารมวลชนเสนอความเห็นสร้างความปรองดองให้แยกระหว่างสื่อกระแสหลัก กับสื่อโซเชียลมีเดีย พร้อมระบุไม่เห็นด้วยกับร่าง พ.ร.บ.ที่จะจัดตั้งกลไกควบคุมการทำงานของสื่อกระแสหลักจนกระทบต่อการทำหน้าที่ตรวจสอบและเป็นช่องทางให้การเมืองแทรกแซงได้

วันนี้ (28 มี.ค.2560) นายเทพชัย หย่อง ประธานคณะทำงานเพื่อการปฏิรูปสื่อ นายกสมาคมวิทยุโทรทัศน์ไทย พร้อมตัวแทน 5 องค์กรสื่อสารมวลชน เปิดเผยภายหลังจากเข้าเสนอความเห็นต่อคณะอนุกรรมการรับฟังความเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองว่า องค์กรสื่อได้สะท้อนการทำงานและข้อกังวลเรื่องเสรีภาพสื่อ เนื่องจากที่ผ่านมามีอำนาจทางการเมืองเข้ามาแทรกแซงการทำงานของสื่อทุกยุคสมัย จึงเห็นว่าหน่วยงานที่กำกับดูแลการทำงานของสื่อต้องมีบทบาทอย่างจริงจัง

ทั้งนี้ องค์กรสื่อได้แสดงจุดยืนตรงกันไม่เห็นด้วยกับร่าง พ.ร.บ.การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ การส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน ที่จะมีการจัดตั้งองค์กรควบคุมวิชาชีพสื่อ เพราะเกรงว่าจะถูกอำนาจทางการเมืองแทรกแซง โดยยอมรับว่าปัจจุบันสื่อไม่มีเสรีภาพเหมือนในยามปกติ เพราะอยู่ในสถานการณ์ที่มีกลไกควบคุมอยู่ แต่เชื่อว่าสื่อยังคงจำเป็นต้องทำหน้าที่ตรวจสอบแทนสังคมต่อไป พร้อมเชื่อว่ากระบวนการสร้างความปรองดองในครั้งนี้จะเกิดขึ้นได้ หากทุกฝ่ายมีความจริงใจ ยอมที่ถอยและเสียสละผลประโยชน์ตนเอง รวมทั้งรัฐบาลต้องแสดงให้เห็นว่าปฏิบัติกับทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม

ขณะที่สื่อมวลชนจะต้องยึดการทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา เพื่อให้สื่อกระแสหลักเป็นที่ไว้ใจของสังคม โดยขอให้แยกความแตกต่างระหว่างสื่อกระแสหลักกับสื่อโซเชียลซึ่งตรวจสอบที่มาไม่ได้ และถูกใช้เป็นเครื่องมือของคนบางกลุ่ม

แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน