ชง "โขน-นวดไทย" ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

ชง "โขน-นวดไทย" ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

ชง "โขน-นวดไทย" ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

ครม.มีมติเห็นชอบเสนอโขนและนวดไทย ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ต่อยูเนสโก

รูปข่าว : ชง "โขน-นวดไทย" ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

วันที่ 28 มี.ค.2560 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า เตรียมนำเอกสารโขนและนวดไทย เสนอต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ที่กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ภายในวันที่ 31 มี.ค.นี้ เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ หลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ

นายวีระ กล่าวเพิ่มเติมว่า โขนมีคุณค่าและมีความสำคัญ เป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ส่วนภูมิปัญญาการนวดไทย เป็นศาสตร์และศิลป์ทางการแพทย์ดั้งเดิมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น และเป็นการรักษาทางเลือกควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพตามแบบแผนตะวันตกสมัยใหม่ ซึ่งการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก จะเพิ่มความตระหนักทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

ทั้งนี้ ภายหลังจากการนำเสนอต่อยูเนสโกแล้ว จะใช้เวลาในการพิจารณาอีกอย่างน้อย 1 ปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลในการประชุมสมัชชาสมัยสามัญ ซึ่งในปีนี้จะมีการประชุมฯ ที่กรุงโซล เกาหลีใต้ ในเดือนธันวาคมนี้

กลับขึ้นด้านบน