ขนส่งฯ สั่งปรับ-เพิกถอนใบอนุญาต แท็กซี่หญิงไล่ผู้โดยสาร

ขนส่งฯ สั่งปรับ-เพิกถอนใบอนุญาต แท็กซี่หญิงไล่ผู้โดยสาร

ขนส่งฯ สั่งปรับ-เพิกถอนใบอนุญาต แท็กซี่หญิงไล่ผู้โดยสาร

รูปข่าว : ขนส่งฯ สั่งปรับ-เพิกถอนใบอนุญาต แท็กซี่หญิงไล่ผู้โดยสาร

กรมการขนส่ง สั่งปรับแท็กซี่หญิงไล่ผู้โดยสารลงจากรถและแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะ พบประวัติเคยมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมหลายครั้ง ขณะที่สหกรณ์แท็กซี่ถูกระงับการให้เพิ่มรถ 6 เดือน

กรมการขนส่งทางบก โดยกองตรวจการขนส่งทางบกเรียกคนขับแท็กซี่ในคลิปแชร์ผ่านเฟซบุ๊ก กรณีผู้ขับรถแท็กซี่คันหมายเลขทะเบียน ทร 2195 กรุงเทพมหานคร ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ และขับรถในลักษณะประมาทหวาดเสียว พร้อมแสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ ไล่ผู้โดยสารลงจากรถเข้าชี้แจงข้อเท็จจริง โดยแท็กซี่คันดังกล่าวเป็นของสหกรณ์สหมิตรแท็กซี่ จำกัด มีนางผุสดี อัญชัญภาติ เป็นผู้ขับขี่ แต่ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะเลขที่ 55000185 ได้หมดอายุไปแล้วเมื่อวันที่ 29 ธ.ค.2558

นอกจากนี้ จากการตรวจสอบประวัติพบว่า นางผุสดี มีพฤติกรรม การกระทำผิดในลักษณะดังกล่าวมาแล้วหลายครั้ง และ กรมการขนส่งทางบกได้มีหนังสือลงวันที่ 24 มีนาคม 2560 แจ้งเวียนไปยังสหกรณ์แท็กซี่ เจ้าของรถให้ระงับไม่ให้นางผุสดี เช่าขับรถแท็กซี่แล้ว

กรมการขนส่งทางบกได้ดำเนินการพิจารณาลงโทษทั้งสหกรณ์สหมิตรแท็กซี่ จำกัด และนางผุสดี ผู้ขับรถ ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 โดยปรับ นางผุสดี ฐานใช้โทรศัพท์ขณะขับรถและขับรถในลักษณะประมาท ปรับ 5,000 บาท ปรับ 1,000 บาทฐานให้ผู้โดยสารลงก่อนถึงจุดหมายปลายทาง แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ ปรับ 1,000 บาท และใบอนุญาตหมดอายุ ปรับอีก 2,000 บาท โดยได้เพิกถอนใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะอีกด้วย

ส่วนสหกรณ์สหมิตรแท็กซี่ จำกัด ปรับ 5,000 บาท ฐานไม่กำกับดูแลตรวจสอบผู้ขับรถให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยความปลอดภัย และพิจารณาเพิกถอนทะเบียนรถแท็กซี่ คันหมายเลข ทร-2195 กรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งระงับการให้เพิ่มรถเป็นเวลา 6 เดือน

กลับขึ้นด้านบน