ภาคีเครือข่ายหนุนใช้ ม.44 ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์

ภาคีเครือข่ายหนุนใช้ ม.44 ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์

ภาคีเครือข่ายหนุนใช้ ม.44 ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์

รูปข่าว : ภาคีเครือข่ายหนุนใช้ ม.44 ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์

ภาคีเครือข่ายสนับสนุนภาครัฐใช้มาตรา 44 บังคับใช้กฎหมายจริงจังลดอุบัติเหตุทางถนน โดยเฉพาะช่วงสงกรานต์ที่พบอัตราการเสียชีวิตสูงที่สุด พร้อมเสนอผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์งดจัดโปรโมชั่นและส่งเสริมพื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้าให้เกิดขึ้นจริงทั่วประเทศ

วันนี้ (30 มี.ค.2560) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพจัดกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน "ดื่มไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัย" พื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้า สงกรานต์ ปี 2560 โดยไม่ดื่มสุราทั้งก่อนและขณะขับรถ ไม่เล่นน้ำท้ายรถกระบะ และขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ ขับรถด้วยความเร็วตามกฎหมายกำหนด และคาดเข็มขัดนิรภัย รวมทั้ง สวมหมวกนิรภัย ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร

นพ.วิทยา ชาติบัญชาชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลกด้านการป้องกันการบาดเจ็บ กล่าวว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พบอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับเพิ่มขึ้นถึง 2 เท่าในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา หรือร้อยละ 5 ของการสูญเสียตลอดทั้งปี และเห็นด้วยกับการใช้มาตรา 44 บังคับให้คาดเข็มขัดนิรภัยทั้งผู้ขับ และผู้โดยสารในรถทุกประเภท รวมทั้ง การจำกัดความเร็วในเขตเมือง แต่เห็นว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่ของผู้ใช้รถใช้ถนนยังเป็นเรื่องยาก ดังนั้นภาครัฐต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง

นพ.วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ รองประธาน สสส.คนที่ 2 กล่าวว่า อุบัติเหตุบนถนน เป็นสาเหตุเสียชีวิตอันดับ 3 รองจากโรคเรื้อรัง และส่วนใหญ่เกิดในกลุ่มวัยรุ่น และวัยแรงงาน หากคิดเป็นความสูญเสียตลอดปีเกือบ 5 แสนล้านบาท มากกว่างบประมาณของบางหน่วยงานตลอดทั้งปี

ขณะที่นายวิษณุ ศรีทะวงศ์ ผู้จัดการแผนพัฒนานโยบายสาธารณะ สำนักงานเครือข่ายงดเหล้า กล่าวว่า ภาคเอกชน ควรงดจัดโปรโมชั่นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และลดอุบัติเหตุ เนื่องจากช่วง 10 ปีที่ผ่านมา พบว่า ช่วงค่ำไปจนถึงเที่ยงคืนเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับช่วงเวลาเลิกกิจกรรมลักษณะดังกล่าว รวมทั้ง ต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนการจัดโซนนิ่งพื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้าให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

 

กลับขึ้นด้านบน