เมียนมาเลือกตั้งซ่อม 19 ตำแหน่ง

เมียนมาเลือกตั้งซ่อม 19 ตำแหน่ง

เมียนมาเลือกตั้งซ่อม 19 ตำแหน่ง

รูปข่าว : เมียนมาเลือกตั้งซ่อม 19 ตำแหน่ง

เมียนมาเปิดหีบเลือกเช้านี้ทีผ่านมา เพื่อสรรหาสมาชิกสภาที่ว่างลง 19 ที่นั่ง พิสูจน์ความนิยมของพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย (เอ็นแอลดี) ของนางออง ซาน ซู จี

วันนี้ (1 เม.ย.2560) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวเมียนมาออกมาใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และสมาชิกสภาชาติพันธุ์ หลังตำแหน่งว่างลง เนื่องจากมีบางส่วนได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะรัฐมนตรี หรือบางตำแหน่งยังไม่มีสมาชิกทำหน้าที่ในสภาตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย โดยไม่คึกคักเหมือนการเลือกตั้งช่วงปลายปี 2558 เนื่องจากนางออง ซาน ซูจี ถูกห้ามรณรงค์หาเสียงตามกฎหมายเลือกตั้ง

การลงคะแนนเสียงในวันนี้ มีผู้ลงคะแนนใช้สิทธิเลือกตั้ง 2,000,000 คน โดยจะต้องเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 9 คน วุฒิสมาชิก 3 คน และผู้แทนในสภาชาติพันธุ์ 7 คน ซึ่งจะเป็นการพิสูจน์ความนิยมในพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย (เอ็นแอลดี) ของนางออง ซาน ซูจี ที่ปรึกษาแห่งรัฐ หลังจากทำงานครบ 1 ปี

 

กลับขึ้นด้านบน