"ตลาดละไมใจดี"ต้นแบบถนนปลอดขยะ

"ตลาดละไมใจดี"ต้นแบบถนนปลอดขยะ

"ตลาดละไมใจดี"ต้นแบบถนนปลอดขยะ

รูปข่าว : "ตลาดละไมใจดี"ต้นแบบถนนปลอดขยะ

ตลาดถนนคนเดินละไมใจดี บนเกาะสมุย นำร่องต้นแบบจุดทิ้งขยะ 7 ประเภท เพื่อให้ง่ายต่อการคัดแยก หวังลดปัญหาขยะล้นเกาะ

หลังจาก “ไทยพีบีเอส” จับมือกับหลายภาคส่วนที่เกาะสมุยเพื่อหาทางจัดการปัญหาขยะที่เกิดขึ้นวันละ 150 ตัน ตอนนี้ เกิดกลุ่มย่อยนำร่อง ให้ลดปริมาณขยะในภาคส่วนต่างๆ กลุ่มหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือการแยกขยะ ที่ถนนคนเดินย่านหาดละไม ซึ่งเป็นถนนคนเดินที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสมุย

ศุภวิชญ์ เจริญสุข ตัวแทนกรรมการถนนคนเดินละไมใจดี เกาะสมุย บอกว่า ตลาดนัดที่จัดขึ้นทุกวันอาทิตย์แห่งนี้ มีทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาใช้บริการจำนวนมาก ส่วนใหญ่เป็นร้านขายอาหารแบบเดินกิน เดินเที่ยว ทำให้มีขยะเกิดขึ้นและขนส่งไปทิ้งจำนวนไม่น้อย แต่เมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมากลุ่มภาคประชาชนเกาะสมุย ได้ตั้งจุดสาธิตการทิ้งขยะแบบแยก 7 ประเภทขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี

คณะกรรมการถนนคนเดินละไม ใจดีเห็นว่าการแยกขยะดังกล่าวจะช่วยลดปริมาณขยะลงได้ เพราะเมื่อแยกแล้วขยะแต่ละประเภทจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ต่อตามความเหมาะสม

นอกจากนี้  คณะกรรมการถนนคนเดินละไมใจดี จะขยายผลต่อโดยการจัดหาถังขยะรองรับการแยกขยะ พร้อมกับจัดหาผู้ที่จะมาช่วยแนะนำการทิ้งให้ถูกต้องตามจุดตั้งขยะจนกว่าทั้งแม่ค้าและผู้ซื้อจะคุ้นชิน

โดยเบื้องต้นจะประสานโรงเรียนในพื้นที่ให้ร่วมกิจกรรมนี้ แต่ต้องการให้เทศบาลนครเกาะสมุยประสานการรับขยะต่อไป เพื่อให้ขยะแต่ละประเภทไปยังที่จะมีการใช้ประโยชน์ ซึ่งเทศบาลนครเกาะสมุยได้ประสานที่ที่รองรับไว้แล้ว โดยเฉพาะขยะอินทรีย์

พรทิพย์ จันทร์ผ่อง รองปลัดเทศบาลนครเกาะสมุย บอกว่า ก่อนหน้านี้ขยะราว 4 แสนตัน เป็นปัญหาความขัดแย้งของคนในเกาะสมุย เพราะมีความเห็นไม่ตรงกันว่าควรจะขนไปทิ้งบนฝั่งหรือควรจะกำจัดบนเกาะ

ซึ่งไทยพีบีเอส ได้รับการประสานให้เข้ามามีส่วนช่วยแก้ปัญหาตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่ผ่านมา มีการลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลและพูดคุยหลายครั้งทั้งกับกลุ่มที่มีความขัดแย้ง รวมทั้งกลุ่มที่มีส่วนผลิตขยะ คือ กลุ่มธุรกิจโรงแรมกลุ่มค้าปลีก กลุ่มภาคประชาชนและเทศบาลนครเกาะสมุย


จนเมื่อปลายปี 2559 ที่ผ่านมาคู่ขัดแย้งประกาศวางความขัดแย้งเรื่องการจัดการขยะกองโตเอาไว้ก่อน และหันมาร่วมมือกันในการลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นวันละ 150 ตัน ภายใต้โครงการสมุยสะอาด โดยเริ่มจากการกำจัดขยะอินทรีย์ก่อน และปีนี้โครงการจะมุ่งขยายเครือข่ายภาคใต้เพื่อจัดการขยะเมืองใหญ่และแหล่งท่องเที่ยวเป็นสำคัญ

กลับขึ้นด้านบน