กาชาดวอน ปชช.บริจาคอวัยวะ ผู้ป่วยรอรับบริจาคกว่า 5,000 คน

กาชาดวอน ปชช.บริจาคอวัยวะ ผู้ป่วยรอรับบริจาคกว่า 5,000 คน

กาชาดวอน ปชช.บริจาคอวัยวะ ผู้ป่วยรอรับบริจาคกว่า 5,000 คน

รูปข่าว : กาชาดวอน ปชช.บริจาคอวัยวะ ผู้ป่วยรอรับบริจาคกว่า 5,000 คน

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย เชิญชวนประชาชน ร่วมบริจาคอวัยวะ ซึ่งขณะนี้ มีผู้รอรับการปลูกถ่ายอวัยวะกว่า 5,000 คน และมีผู้เสียชีวิตระหว่างรอรับอวัยวะ เฉลี่ยสัปดาห์ละ 3 คน

วันนี้ (2 เม.ย.2560) นายแพทย์วิศิษฎ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย กล่าวว่า ขณะนี้ มีผู้รอรับการปลูกถ่ายอวัยวะมากถึง 5,000 คน เกือบร้อยละ 95 เป็นผู้รอรับการปลูกถ่ายไต รองลงมาเป็น ตับจากสถิติพบว่า มีผู้เสียชีวิตระหว่างรอการปลูกถ่ายอวัยวะ เฉลี่ยสัปดาห์ละ 3 คน ซึ่งศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ยังคงขาดแคลนอวัยวะเพื่อการปลูกถ่าย คือ หัวใจ ตับ ไต ปอด และ ดวงตา

อวัยวะที่จะนำมาปลูกถ่ายให้แก่ผู้ป่วยได้ต้องเป็นอวัยวะที่มาจากผู้ที่เสียชีวิตด้วยภาวะสมองตาย ซึ่งเป็นภาวะเดียวที่เสียชีวิตแล้วแต่อวัยวะสำคัญยังมีสภาพดีมีเลือดไปเลี้ยงเนื้อเยื่อ ทำให้สามารถนำไปช่วยชีวิตผู้อื่นได้ ขณะเดียวกัน ต้องได้รับความยินยอมจากญาติผู้เสียชีวิตด้วย

นายรหัท อุดมเวศย์ ผู้ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ กล่าวว่า เป็นโรคหัวใจตั้งแต่ อายุ 13 ปี มีอาการเหนื่อยหอบส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันแต่หลังได้รับการปลูกถ่ายหัวใจเมื่อ 1 ปีที่ผ่านมา ทำให้ใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติ แต่ยังคงต้องพบแพทย์เป็นประจำทุกเดือน และทานยาอย่างต่อเนื่อง

ขณะที่นางกมลพร บุญยัง ผู้แจ้งความจำนงบริจาคอวัยวะ เห็นว่า การบริจาคอวัยวะเป็นการช่วยต่อชีวิตผู้อื่น และขอเชิญชวนให้ทุกคนร่วมกันบริจาคอวัยวะ เพราะยังมีผู้ป่วยที่รอการปลูกถ่ายอวัยวะ อีกจำนวนมาก

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ได้ร่วมมือกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย อำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ประสงค์จะบริจาคอวัยวะ ผ่านคำร้องการทำบัตรประจำตัวประชาชน โดยจะประมวลผลและส่งข้อมูลให้ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ขณะที่ปี 2559 มีผู้ป่วยลงทะเบียนรอรับอวัยวะจำนวน 5,581 คน แต่มีผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะเพียง 512 คนเท่านั้น

 

กลับขึ้นด้านบน