ก.สาธารณสุขเปิดศูนย์รับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉินหลังครบ 72 ชั่วโมง

ก.สาธารณสุขเปิดศูนย์รับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉินหลังครบ 72 ชั่วโมง

ก.สาธารณสุขเปิดศูนย์รับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉินหลังครบ 72 ชั่วโมง

รูปข่าว : ก.สาธารณสุขเปิดศูนย์รับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉินหลังครบ 72 ชั่วโมง

กระทรวงสาธารณสุขเปิดศูนย์รับ-ส่งกลับผู้ป่วยตามนโยบาย เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่ทั่วประเทศ

วันนี้ (3 เม.ย.2560) กระทรวงสาธารณสุขเปิดศูนย์รับ-ส่งกลับโรงพยาบาลราชวิถี, โรงพยาบาลศูนย์, โรงพยาบาลทั่วไปทุกจังหวัด รับผิดชอบย้ายผู้ป่วยสิทธิข้าราชการจากโรงพยาบาลเอกชน หลังครบ 72 ชั่วโมง พร้อมกำหนดแนวทางรับย้ายตามนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่ โดยในกรุงเทพมหานคร มีโรงพยาบาลเข้าร่วมรับย้าย 28 แห่งใน กทม.และปริมณฑล

นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการใน 2 เรื่อง คือการออกอนุบัญญัติ 3 ฉบับ และการรับย้ายผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินหลัง 72 ชั่วโมง หลังผู้ป่วยได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชน กรณีในสิทธิราชการอื่นๆ ที่ไม่มีโรงพยาบาลต้นสังกัด ตามต่างจังหวัดมอบให้โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ทุกจังหวัดตั้งศูนย์รับส่งกลับผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ส่วนใน กทม.ได้มอบหมายให้โรงพยาบาลราชวิถีทำหน้าที่ รับผิดชอบย้ายผู้ป่วยสิทธิข้าราชการกลับโรงพยาบาลของรัฐ

ขณะที่ สปสช.ที่มีหน้าที่ดูแลผู้มีสิทธิระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 48 ล้านคน จะทำหน้าที่เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลให้แต่ละกองทุนในการจ่ายค่ารักษาพยาบาล โดยโรงพยาบาลที่รับการรักษาผู้ป่วยที่เข้าข่ายตามนโยบายนี้ เมื่อรักษาผู้ป่วยสิทธิใด ก็จะส่งข้อมูลผู้ป่วยมาที่ สปสช.เพื่อประสานข้อมูลผู้ป่วย

กลับขึ้นด้านบน